Nhảy đến nội dung
x

Bạn muốn theo đuổi đam mê, một nghề nghiệp đầy thử thách?

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên công nghệ thông tin (phần cứng – mạng).

Khoa Công nghệ thông tin thông báo Vv Nhận Bằng Tốt nghiệp như sau: hiện nay Bằng Tốt nghiệp của

Công ty cổ phần giáo dục công nghệ K.A.S.E với thương hiệu đào tạo :”Hệ