Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT xin thông báo thời gian của lễ khai giảng năm học 2019-2020 và lễ tốt nghiệp đợt tháng

Khoa CNTT thông báo kế hoạch Xử lý học vụ, Cảnh báo học vụ HK2.2018-2019 như sau:

Công ty TNHH Tư Vấn Couture Việt Nam tuyển dụng nhân sự cho vị trí lập trình viên:

Vì sao bạn nên đến với chương trình Fresh Seed 2019 ở SmartOSC:

NashTech Direct Entry là chương trình Ðào Tạo & Tuyển dụng những tài năng trẻ là sinh viên nă

Khoa CNTT thông báo văn bản v/v cứu xét cho sinh viên gia hạn thời gian đào tạo