Nhảy đến nội dung
x

Các bạn sinh viên có nguyện vọng ứng tuyển vui lòng xem ảnh đính kèm!

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1 - Tháng 06/2020)

Khoa Kế toán, Khoa CNTT, cùng với Công ty Lạc Việt tổ chức khóa học vận hành và quản lý

Bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 đã có, các bạn sinh viên đã tốt nghiệp vui lòng liên hệ văn phò

Khoa CNTT thông báo Kế hoạch Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặ