Nhảy đến nội dung
x
Một số hình ảnh buổi seminar của TS. Erik Cambria - ĐH kỹ thuật Nanyang, Singapore (03/11/2017)
Vào lúc 09 giờ 00, ngày 02/11/2017, tại phòng họp C, TS. Erik Cambria đã trình bày một số hướng nghiên cứu: Phân tích quan điểm, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy
Khoa CNTT tổ chức seminar với TS. Erik Cambria  - ĐH kỹ thuật Nanyang, Singapore
TS. Erik Cambria, người sáng lập SenticNet (http://sentic.net/), hiện là trợ lý giáo sư trường Nanyang Technological University, Singapore.
Subscribe to Nhóm nghiên cứu