Nhảy đến nội dung
x
Danh sách đề tài Đồ án 1,2 - HK1/2020-2021
Đối tượng: SV khóa TS 2014 trở về trước có đăng kí Đồ án 1 hoặc Đồ án 2 tại HK1/2020-2021
Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 24/5/2019)
Thời gian: 7h ngày thứ Sáu, 24/05/2019 Địa điểm: phòng họp C
THÔNG BÁO: Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 1/2019

Khoa CNTT thông báo hội đồng đánh giá luận văn thạc si tháng 1/2019.

Thời gian đăng kí Khóa luận tốt nghiệp - khóa 19
Đăng kí thực hiện Khóa luận tốt nghiệp - khóa 19 (tuyển sinh 2015)
Thời gian báo cáo đồ án 1,2,ứng dụng

Khoa CNTT thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo đồ án 1,2,ứng dụng cho HK2/2017-2018

THÔNG BÁO: Địa điểm tổ chức hội đồng bảo vệ khoa luận đợt TN tháng 4/2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên về địa điểm tổ chức hội đồng bảo vệ khóa luận đợt TN th

THÔNG BÁO: Nội dung ôn và lịch thi KNTHCM tháng 04/2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên thi kĩ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 04/2018 (

Kết quả đăng kí đồ án HK2/2017-2018

Khoa CNTT thông báo danh sách kết quả đăng kí đồ án HK2/2017-2018 (final)

THÔNG BÁO: Kết quả đăng kí đồ án đợt 4 - HK1/2017-2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 4 thành công.

THÔNG BÁO: Kết quả đăng kí đồ án đợt 1 - thời gian đăng kí đợt 2 - HK1/2017-2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 1 thành công.

THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận ở HK1/2017-2018 (đợt tốt nghiệp T4/2018)

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đủ điều kiện làm khóa luận ở HK1/2017-2018 ch

THÔNG BÁO KHẨN: Đăng kí LẠI đề tài đồ án 1, 2 và ứng dụng - HK1/2017-2018 (K18 trở về trước)

Khoa CNTT sau khi xử lý dữ liệu đăng kí đồ án sinh viên nhận thấy:

Subscribe to Đồ án luận văn