Nhảy đến nội dung
x
GAME JAM COMPETITION 2019
GAME JAM COMPETITION 2019
Thông tin tuyển dụng Công ty Fujinet
Thông tin tuyển dụng Công ty Fujinet
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CESTI năm 2018

Hiện tại, CESTI mở đợt tuyển dụng tháng 2 tại các vị trí sau:

THÔNG BÁO: Đăng kí tham gia Career day - Công ty Axon Active

 Nếu bạn là sinh viên năm 3 & 4 hoặc mới tốt nghiệp.

Subscribe to Hợp tác doanh nghiệp