Nhảy đến nội dung
x
Lương từ: 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/tháng.
Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản về ngôn ngữ .Net: Lập trình hướng đối tượng (OOP); C #, .Net, MVC, ASP.NET Core, ASP.NET API,...
- Vị trí: IT System & Network Administrator - Số lượng: 02
- Địa chỉ: Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
• Thiết kế đồ họa
• Developer (front end, back end, fullstack, mobile dev)
• Automation & Manual tester
Cty tuyển Intern các ngôn ngữ: Java, Tester, Angular, Php, Python
Thực tập sinh: Web Developer (.NET, SQL, MVC)
Có định hướng phát triển lâu dài với công ty
Công ty muốn đào tạo bạn trở thành Leader
1. Thực tập IT Helpdesk
2. Tuyển dụng và thực tập lập trình (backend, fontend, Business Analyst, QC - Tester)
Fresh graduates or 3rd/4th-year students in the IT field
4 months of training from January 2024
Registration will be closed on 22 December 2023.
1. Software design engineer
2. Hardware design engineer
ServiceNow Software Engineer DECP
Number: 10 people
Allowance: 7.000.000 VND per month
1. Fresher Java & AEM
2. Elite Software Developer
3. On-the-job Training Application Consultant
4. On-the-job Training Technical Consultant
1. Fresher .NET Software Engineer
​​​​​​​2. Fresher Test Engineer (QA/QC/Tester)

Ngày hội sinh viên IT và Doanh nghiệp do Khoa CNTT tổ chức vào ngày 15/11/2023 đã  khép lại với n