Nhảy đến nội dung
x

Khoa học công nghệ

Trong nhóm 25 đại học/cơ sở nghiên cứu hàng đầu khu vực ASEAN, có 21 đại học của toàn khu vực được xếp hạng trong TOP này.

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Các công trình công bố