Nhảy đến nội dung
x
THÔNG BÁO Thời gian hiến máu đợt tháng 10/2017

1. Thời gian tham gia hiến máu :

THÔNG BÁO V/v nộp sổ đoàn khóa nhập học 2017

Nhằm thực hiện đúng điều lệ Đoàn về công tác quản lý Đoàn viên, Đoàn Khoa CNTT thông báo

THÔNG BÁO Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 hệ (4 năm) Đại học, khóa 10 hệ Cao đẳng

      Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận

Subscribe to Đoàn Hội