Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)
Sinh viên nộp đơn đăng ký tại phòng Sau đại học (B002): từ ngày 08/06/2020 đến ngày 10/06/2020; Mẫu đơn: tại đây.
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2020 (ĐỢT 1, 2) VÀ THÁNG 5
Thời gian phát bằng: Từ ngày 27.05.2020 đến hết ngày 27.06.2020 (30 ngày) - Thời gian phát: Buổi sáng từ 08.00 đến 11.30 phút; buổi chiều từ 14.00 đến 17.00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 4 năm học 2019-2020
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 4 năm học 2019-2020
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 04/2020
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 04/2020
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2020
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2020
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1 - Tháng 06/2020)
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1 - Tháng 06/2020)
NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT T10 NĂM 2019
NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT T10 NĂM 2019
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2020
SV đăng ký dự xét tốt nghiệp Đợt tháng 4/2020 từ ngày 17/2 - 23/2/2020
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 1/2020
SV đăng kí dự xét từ ngày 10/12-15/12/2019
Kế hoạch tổ chức lớp vét T12/2019
Hạn nộp đơn: đến hết ngày 26/12/2019 tại khoa QLMH
Danh sách SV quá hạn đào tạo, nghỉ quá thời hạn quy định đợt T10/2019
Đối tượng:  - Sinh viên ĐH khóa 16 tuyển sinh năm 2012 trở về trước và sinh viên CĐ khóa 10 tuyển sinh 2014 trở về trước. - Sinh viên thuộc diện nghỉ học tạm thời không nhập học đúng thời gian quy định
Cấu trúc đề thi KNTHCM
Lớp TC và CLC
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 09/2019
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 09/2019
Đăng kí môn học bổ sung HK1/2019-2020 với K23
Các môn học Khoa mở: - Phương pháp lập trình - Giải tích ứng dụng cho CNTT - Tổ chức máy tính
[QUAN TRỌNG] Nhắc lại về tính chất môn học Dự án CNTT 1, Dự án CNTT 2, Kiến tập công nghiệp
Đối tượng SV: SV các khóa 2015,2016, 2017 - lớp Tiêu chuẩn và CLC đã và chuẩn bị đi thực tập tại doanh nghiệp, thực hiện khóa luận, môn thay thế tốt nghiệp
Subscribe to Thông báo học vụ