Nhảy đến nội dung
x
NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT T10 NĂM 2019
NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT T10 NĂM 2019
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2020
SV đăng ký dự xét tốt nghiệp Đợt tháng 4/2020 từ ngày 17/2 - 23/2/2020
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 1/2020
SV đăng kí dự xét từ ngày 10/12-15/12/2019
Kế hoạch tổ chức lớp vét T12/2019
Hạn nộp đơn: đến hết ngày 26/12/2019 tại khoa QLMH
Danh sách SV quá hạn đào tạo, nghỉ quá thời hạn quy định đợt T10/2019
Đối tượng:  - Sinh viên ĐH khóa 16 tuyển sinh năm 2012 trở về trước và sinh viên CĐ khóa 10 tuyển sinh 2014 trở về trước. - Sinh viên thuộc diện nghỉ học tạm thời không nhập học đúng thời gian quy định
Cấu trúc đề thi KNTHCM
Lớp TC và CLC
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 09/2019
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 09/2019
Đăng kí môn học bổ sung HK1/2019-2020 với K23
Các môn học Khoa mở: - Phương pháp lập trình - Giải tích ứng dụng cho CNTT - Tổ chức máy tính
[QUAN TRỌNG] Nhắc lại về tính chất môn học Dự án CNTT 1, Dự án CNTT 2, Kiến tập công nghiệp
Đối tượng SV: SV các khóa 2015,2016, 2017 - lớp Tiêu chuẩn và CLC đã và chuẩn bị đi thực tập tại doanh nghiệp, thực hiện khóa luận, môn thay thế tốt nghiệp
Thời gian lễ khai giảng năm học 2019-2020 và lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2019
Lế khai giảng: 09/09/2019 (thứ Hai) Lễ tốt nghiệp tháng 9: 20/09/2019 (thứ Sáu)
Kế hoạch xử lý học vụ, cảnh báo học vụ HK2/2018-2019
SV theo dõi kế hoạch để thực hiện đúng
Thông tin học bổng sau đại học của ĐH Sejong Hàn Quốc.
Khoa Công Nghệ Thông Tin xin thông báo về chương trình học bổng sau đại học của đại học Sejong (Hàn Quốc) học kì 03/2020 dành cho cho sinh viên và giảng viên của TDTU.
Nhận bằng tốt nghiệp tháng 6/2019
Hiện tại đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2019
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ - Tiến sĩ đợt tháng 12/2019
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ đợt tháng 12/2019
Thông báo v/v cứu xét cho sinh viên gia hạn thời gian đào tạo (khóa 14 trở về sau)
Đối tượng: SV đại học thuộc khóa TS 2010 (khóa 14) trở về sau chỉ còn nợ chứng chỉ TOEIC
Subscribe to Thông báo học vụ