Nhảy đến nội dung
x
Nộp hồ sơ xét học bổng LOTTE năm 2020
Các Anh/Chị sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí, vui lòng nộp hồ sơ đến Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A0003) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/9/2020
Nhận giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời tháng 9/2020
Anh/chị sinh viên đăng ký nhận giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời liên hệ C004 để nhận giấy
Kế hoạch cảnh báo, xử lỷ học vụ HK2/2019-2020
Ngày 21/9: Công bố danh sách SV bị CBHV, XLHV HK2/1920
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỄ TỐT NGHIỆP
Thông báo về việc cấp bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2020
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 / đợt 2 / năm học 2020-2021
Thời gian đăng ký: Từ 08h00 ngày 20/08/2020 đến 17h00 ngày 23/08/2020
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)
Sinh viên nộp đơn đăng ký tại phòng Sau đại học (B002): từ ngày 08/06/2020 đến ngày 10/06/2020; Mẫu đơn: tại đây.
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2020 (đợt 1, 2) và tháng 5
Thời gian phát bằng: Từ ngày 27.05.2020 đến hết ngày 27.06.2020 (30 ngày) - Thời gian phát: Buổi sáng từ 08.00 đến 11.30 phút; buổi chiều từ 14.00 đến 17.00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 4 năm học 2019-2020
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 4 năm học 2019-2020
Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 04/2020
Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 04/2020
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 01/2020
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 01/2020
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1 - Tháng 06/2020)
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1 - Tháng 06/2020)
Nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019
Nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2020
SV đăng ký dự xét tốt nghiệp Đợt tháng 4/2020 từ ngày 17/2 - 23/2/2020
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 1/2020
SV đăng kí dự xét từ ngày 10/12-15/12/2019
Kế hoạch tổ chức lớp vét T12/2019
Hạn nộp đơn: đến hết ngày 26/12/2019 tại khoa QLMH
Subscribe to Thông báo học vụ