Nhảy đến nội dung
x
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ - Tiến sĩ đợt tháng 12/2019
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ đợt tháng 12/2019
Thông báo v/v cứu xét cho sinh viên gia hạn thời gian đào tạo (khóa 14 trở về sau)
Đối tượng: SV đại học thuộc khóa TS 2010 (khóa 14) trở về sau chỉ còn nợ chứng chỉ TOEIC
KẾ HOẠCH Tổ chức mở lớp ôn tập cho SV được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong CTĐT
Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV (lớp vét) đợt tháng 6/2019
Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 và tháng 9/2019
Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 và tháng 9/2019
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 04/2019
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 04/2019
Thông Báo tuyển thực tập sinh tại phòng Lab Trí tuệ nhân tạo
Thông Báo tuyển thực tập sinh tại phòng Lab Trí tuệ nhân tạo
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Nộp đơn cứu xét xử lý học vụ - SV yếu kém HK1/2018-2019
Khoa CNTT thông báo lại danh sách sinh viên bị xử lý học vụ buộc thôi học do kết quả yếu kém - HK1/18-19
Lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn - đợt tháng 4/2019
Lịch thi và danh sách thi của SV
Tiêu chí đánh giá các môn Kỹ năng
Đối tượng: SV lớp tiêu chuẩn và CLC của khóa 21,22
Kế hoạch đăng kí Tập sự nghề nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp/môn thay thế TN - K19 và K20
Thời gian và đối tượng đăng kí. Lớp tiêu chuẩn và CLC
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 01/2019
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 01/2019
Thông tin các sự kiện của Nordic Coder trong tháng 02/2019
Thông tin các sự kiện của Nordic Coder trong tháng 02/2019
Danh sách SV đượt duyệt học lớp vét T2/2019
Danh sách SV được duyệt học lớp vét T2/2019
Nhận giấy tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 1/2019
Nhận giấy tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 1/2019
Subscribe to Thông báo học vụ