Nhảy đến nội dung
x
Cấu trúc đề thi KNTHCM
Lớp TC và CLC
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 09/2019
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 09/2019
Đăng kí môn học bổ sung HK1/2019-2020 với K23
Các môn học Khoa mở: - Phương pháp lập trình - Giải tích ứng dụng cho CNTT - Tổ chức máy tính
[QUAN TRỌNG] Nhắc lại về tính chất môn học Dự án CNTT 1, Dự án CNTT 2, Kiến tập công nghiệp
Đối tượng SV: SV các khóa 2015,2016, 2017 - lớp Tiêu chuẩn và CLC đã và chuẩn bị đi thực tập tại doanh nghiệp, thực hiện khóa luận, môn thay thế tốt nghiệp
Thời gian lễ khai giảng năm học 2019-2020 và lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2019
Lế khai giảng: 09/09/2019 (thứ Hai) Lễ tốt nghiệp tháng 9: 20/09/2019 (thứ Sáu)
Kế hoạch xử lý học vụ, cảnh báo học vụ HK2/2018-2019
SV theo dõi kế hoạch để thực hiện đúng
Thông tin học bổng sau đại học của ĐH Sejong Hàn Quốc.
Khoa Công Nghệ Thông Tin xin thông báo về chương trình học bổng sau đại học của đại học Sejong (Hàn Quốc) học kì 03/2020 dành cho cho sinh viên và giảng viên của TDTU.
Nhận bằng tốt nghiệp tháng 6/2019
Hiện tại đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2019
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ - Tiến sĩ đợt tháng 12/2019
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ đợt tháng 12/2019
Thông báo v/v cứu xét cho sinh viên gia hạn thời gian đào tạo (khóa 14 trở về sau)
Đối tượng: SV đại học thuộc khóa TS 2010 (khóa 14) trở về sau chỉ còn nợ chứng chỉ TOEIC
KẾ HOẠCH Tổ chức mở lớp ôn tập cho SV được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong CTĐT
Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV (lớp vét) đợt tháng 6/2019
Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 và tháng 9/2019
Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 và tháng 9/2019
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 04/2019
Đăng kí tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 04/2019
Thông Báo tuyển thực tập sinh tại phòng Lab Trí tuệ nhân tạo
Thông Báo tuyển thực tập sinh tại phòng Lab Trí tuệ nhân tạo
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Subscribe to Thông báo học vụ