Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh

Tuyển sinh 2022

HỆ ĐẠI HỌC

Kỹ thuật phần mềm là một ngành kỹ thuật có liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc sản xuất phần mềm chuyên nghiệp từ giai đoạn đầu của đặc tả hệ thống cho đến lúc vận hành & duy trì hệ thống sau khi đưa vào sử dụng
Mạng máy tính và TT Dữ liệu là ngành học có có ảnh hưởng lớn và sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống con người, từ lĩnh vực truyền thông như Internet, mạng xã hội, báo điện tử; đến lĩnh vực giải trí như âm nhạc trực tuyến, truyền hình, trò chơi. Và cả lĩnh vực Kinh tế, Giáo dục, Chính phủ điện tử.
Ngành Khoa học máy tính (KHMT) tại Khoa CNTT đào tạo Cử nhân KHMT có kiến thức lý thuyết và kỹ thuật tính toán làm nền tảng cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống phần mềm máy tính.
 

 

HỆ CHẤT LƯỢNG CAO VÀ LIÊN KẾT

Sinh viên tham gia chương trình sẽ học 2 năm đầu tại Trường đại học Tôn Đức Thắng và 2 năm cuối ở một trường đối tác ở nước ngoài
Hệ chất lượng cao đào tạo hai ngành bao gồm: Ngành Khoa học máy tính và Ngành Kỹ thuật phần mềm
 

SAU ĐẠI HỌC

Chương trình bồi dưỡng sau đại học dành cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính tuyển sinh dựa trên hình thức xét tuyển.
Chương trình Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tuyển sinh dựa trên hình thức xét tuyển