Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh

TUYỂN SINH 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỆ ĐẠI HỌC

Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức lý thuyết nền tảng, những kỹ năng thực hành chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông
Kỹ thuật phần mềm là một ngành kỹ thuật có liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc sản xuất phần mềm chuyên nghiệp từ giai đoạn đầu của đặc tả hệ thống cho đến lúc vận hành & duy trì hệ thống sau khi đưa vào sử dụng
Ngành Khoa học máy tính (KHMT) tại Khoa CNTT, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đào tạo kỹ sư KHMT có kiến thức lý thuyết và kỹ thuật tính toán làm nền tảng cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống phần mềm máy tính
THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỆ CHẤT LƯỢNG CAO VÀ LIÊN KẾT

Sinh viên tham gia chương trình sẽ học 2 năm đầu tại Trường đại học Tôn Đức Thắng và 2 năm cuối ở một trường đối tác ở nước ngoài
Hệ chất lượng cao đào tạo hai ngành bao gồm: Ngành Khoa học máy tính và Ngành Kỹ thuật phần mềm
THÔNG TIN TUYỂN SINH

SAU ĐẠI HỌC

Chương trình bồi dưỡng sau đại học dành cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính tuyển sinh dựa trên hình thức xét tuyển.
Chương trình Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tuyển sinh dựa trên hình thức xét tuyển