Nhảy đến nội dung
x

Doanh nghiệp

TIN TUYỂN DỤNG

TopDev tuyển dụng Thực tập sinh
TopDev tuyển dụng Thực tập sinh
Thu nhập = Phụ cấp thực tập + hoa hồng.
Phụ cấp thực tập: 1.200.000 đ/tháng (nếu làm Fulltime từ Thứ 2-Thứ 6).
Thực tập sinh tại công ty phần mềm OPUS SOLUTION
Số lượng 20 nhân sự
Được phụ cấp: 1.500.000 đ/tháng
Có kiến thức lập trình .Net, SQL, Javascript, HTML
Tuyển Dụng Sinh Viên Mới Ra Trường Và Thực Tập Sinh BSE/BA
Môi trường đào tạo thực tế cho các bạn sinh viên Ngành Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lí trau dồi thêm kĩ năng cũng như kiến thức phú hợp để khởi động sự nghiệp trở thành BA hoặc BSE chuyên nghiệp.
Next Gen 2023
1. Giai đoạn Đào tạo - Hưởng phụ cấp: 2.000.000 VND
2. Giai đoạn Huấn luyện - Hưởng phụ cấp: 4.000.000 VND
3. Giai đoạn Thực chiến - Hưởng phụ cấp: 6.000.000 VND/tháng
- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên khoa CNTT - TDTU
Tham gia làm việc tại các dự án lớn với khách hàng là các tập đoàn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực: Thương mại điện tử, Fintech, Y tế - Sức khỏe,, E-commerce, Education…
Thực tập sinh: Web Developer (.NET, SQL, MVC) Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật các dự án lập trình ứng dụng Website trên nền tảng .Net Core, MVC Thiết kế Database trên SQL

DOANH NGHIỆP ĐÃ KÝ KẾT VỚI KHOA

Công ty TNHH MTV IPSIP VIỆT NAM
Công ty TNHH MTV IPSIP VIỆT NAM
Công ty TNHH TECHBASE VIỆT NAM
Công ty TNHH TECHBASE VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Phần mềm TPS
Công ty Cổ phần Phần mềm TPS
Công ty TNHH HARVEY NASH VIỆT NAM
Công ty TNHH HARVEY NASH VIỆT NAM
Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NUS
Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NUS
Công ty Cổ phần IDTEK
Công ty Cổ phần IDTEK
Công ty TNHH Logix Technology Việt Nam
Công ty TNHH Logix Technology Việt Nam
Công ty TNHH GIẢI PHÁP OMN1
Công ty TNHH GIẢI PHÁP OMN1
Công ty TNHH GAMELOFT
Công ty TNHH GAMELOFT
Công ty TNHH CYBERLOGITEC
Công ty TNHH CYBERLOGITEC