Nhảy đến nội dung
x

Doanh nghiệp

TIN TUYỂN DỤNG

Đây là một trong những chính sách nhằm giúp sinh viên và lao động có tay nghề nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ.
Vị trí tuyển dụng:dành cho sinh viên năm 4
Java (Spring boot): 5; React JS: 3; Flutter/Dark: 4; Swift: 2; Kotlin: 1; Software testers: 5; Business Analyst: 1;
Thực tập sinh: Web Developer (ReactJS, Vite, Web API) và Business Analyst
Có định hướng phát triển lâu dài với công ty
Công ty muốn đào tạo bạn trở thành Leader
- Số lượng: 10
- Phụ cấp: 1tr5
- Chuyên môn: Web, C++, Tester
FPT Software tuyển dụng Fresher.Net
Lương từ: 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/tháng.
Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản về ngôn ngữ .Net: Lập trình hướng đối tượng (OOP); C #, .Net, MVC, ASP.NET Core, ASP.NET API,...
- Vị trí: IT System & Network Administrator - Số lượng: 02
- Địa chỉ: Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP ĐÃ KÝ KẾT VỚI KHOA

Công ty TNHH MTV IPSIP VIỆT NAM
Công ty TNHH MTV IPSIP VIỆT NAM
Công ty TNHH TECHBASE VIỆT NAM
Công ty TNHH TECHBASE VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Phần mềm TPS
Công ty Cổ phần Phần mềm TPS
Công ty TNHH HARVEY NASH VIỆT NAM
Công ty TNHH HARVEY NASH VIỆT NAM
Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NUS
Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NUS
Công ty Cổ phần IDTEK
Công ty Cổ phần IDTEK
Công ty TNHH Logix Technology Việt Nam
Công ty TNHH Logix Technology Việt Nam
Công ty TNHH GIẢI PHÁP OMN1
Công ty TNHH GIẢI PHÁP OMN1
Công ty TNHH GAMELOFT
Công ty TNHH GAMELOFT
Công ty TNHH CYBERLOGITEC
Công ty TNHH CYBERLOGITEC