Nhảy đến nội dung
x

Doanh nghiệp

TIN TUYỂN DỤNG

• Thiết kế đồ họa
• Developer (front end, back end, fullstack, mobile dev)
• Automation & Manual tester
Cty tuyển Intern các ngôn ngữ: Java, Tester, Angular, Php, Python
Thực tập sinh: Web Developer (.NET, SQL, MVC)
Có định hướng phát triển lâu dài với công ty
Công ty muốn đào tạo bạn trở thành Leader
1. Thực tập IT Helpdesk
2. Tuyển dụng và thực tập lập trình (backend, fontend, Business Analyst, QC - Tester)
Fresh graduates or 3rd/4th-year students in the IT field
4 months of training from January 2024
Registration will be closed on 22 December 2023.
Renesas
1. Software design engineer
2. Hardware design engineer

DOANH NGHIỆP ĐÃ KÝ KẾT VỚI KHOA

Công ty TNHH MTV IPSIP VIỆT NAM
Công ty TNHH MTV IPSIP VIỆT NAM
Công ty TNHH TECHBASE VIỆT NAM
Công ty TNHH TECHBASE VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Phần mềm TPS
Công ty Cổ phần Phần mềm TPS
Công ty TNHH HARVEY NASH VIỆT NAM
Công ty TNHH HARVEY NASH VIỆT NAM
Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NUS
Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NUS
Công ty Cổ phần IDTEK
Công ty Cổ phần IDTEK
Công ty TNHH Logix Technology Việt Nam
Công ty TNHH Logix Technology Việt Nam
Công ty TNHH GIẢI PHÁP OMN1
Công ty TNHH GIẢI PHÁP OMN1
Công ty TNHH GAMELOFT
Công ty TNHH GAMELOFT
Công ty TNHH CYBERLOGITEC
Công ty TNHH CYBERLOGITEC