Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Kết quả đăng kí đồ án đợt 4 - HK1/2017-2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 4 thành công.

Danh sách đăng kí thành công đợt 4: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot4.xlsx

Danh sách đợt 3: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot3.xlsx

Danh sách đợt 2: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot2.xlsx

Danh sách đợt 1: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot1.xlsx

Lưu ý: Sinh viên không đăng ký thành công vui lòng liên hệ Văn phòng khoa (C004) để được giải quyết trước 17h00 ngày 13/10/2017

** Tất cả đề tài sau khi đăng kí thành công đợt 4 phải nộp phiếu đăng kí đề tài có chữ kí GVHD. Hạn chót: trước 17h00 ngày 13/10/2017

Trân trọng.

Khoa CNTT