Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Kết quả đăng kí đồ án đợt 2 - thời gian đăng kí đợt 3 - HK1/2017-2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 2 thành công.

Danh sách đăng kí thành công đợt 2: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot2.xlsx

Danh sách đợt 1: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot1.xlsx

SV không đăng kí thành công thì đăng kí lại vào đợt 3: từ 15h ngày 05/10/2017 --> 15h ngày 06/10/2017

Lưu ý: các trường hợp đồ án ứng dụng không còn đề tài đăng ký trên form vui lòng liên hệ văn phòng khoa C004 vào sáng ngày 09/10/2017.

Lưu ý: 

Tất cả đề tài sau khi đăng kí thành công đợt 2 phải nộp phiếu đăng kí đề tài có chữ kí GVHD. Hạn chót: trước 11h00 trưa ngày 09/10/2017

Tất cả đề tài sau khi đăng kí thành công đợt 1 phải nộp phiếu đăng kí đề tài có chữ kí GVHD. Hạn chót: trước 17h00 ngày 06/10/2017

+ Link đăng kí: https://goo.gl/forms/DFnQmw4RZZNZyWq22

+ Danh sách đề tài: DS_DOAN_CQ_HK1_17-18 - 25_9 - SV.xlsx

+ Phiếu đăng kí đồ án: Phieu dang ki do an.doc (in giấy A4, không cắt giấy)

Trân trọng.

Khoa CNTT