Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Kết quả đăng kí đồ án đợt 1 - thời gian đăng kí đợt 2 - HK1/2017-2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 1 thành công.

Download: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot1.xlsx

SV không đăng kí thành công thì đăng kí lại vào đợt 2: từ 13h ngày 03/10/2017 --> 13h ngày 04/10/2017

Lưu ý: Tất cả đề tài sau khi đăng kí thành công đều phải nộp phiếu đăng kí đề tài có chữ kí GVHD. Hạn chót: trước 17h00 ngày 06/10/2017

+ Link đăng kí: https://goo.gl/forms/DFnQmw4RZZNZyWq22

+ Danh sách đề tài: DS_DOAN_CQ_HK1_17-18 - 25_9 - SV.xlsx

+ Phiếu đăng kí đồ án: Phieu dang ki do an.doc (in giấy A4, không cắt giấy)

Trân trọng.

Khoa CNTT