Nhảy đến nội dung
x

Thời gian báo cáo đồ án 1,2,ứng dụng

Khoa CNTT thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo đồ án 1,2,ứng dụng cho HK2/2017-2018

Thời gian: 13h ngày thứ Ba, 12/6/2018

Địa điểm: C207

Quy trình chấm điểm:
1/ SV sẽ gặp GV hướng dẫn để nhận cuốn báo cáo và phiếu chấm điểm.
2/ SV điền thông tin đầy đủ vào phiếu chấm điểm
3/ SV báo cáo với GV hướng dẫn --> GV hướng dẫn chấm điểm cho SV --> kí tên xác nhận
4/ SV báo cáo với GV phản biên --> GV phản biện chấm điểm cho SV --> kí tên xác nhận
5/ SV nộp lại cuốn báo cáo và phiếu chấm lại cho khoa --> kí tên bảng điểm
 
Lưu ý:
SV mang theo laptop để báo cáo. SV mở sẵn ứng dụng (nếu có)
- Phiếu chấm điểm phải có đầy đủ chữ kĩ của GV hướng dẫn, phản biện và SV
- SV không đi báo cáo --> 0 điểm
- Phiếu điểm phải nộp về cho khoa cho đến hết 11h ngày 13/6/2018. Các trường hợp gặp khó khăn, SV phải có mail xin phép.
 
Trân trọng./.
 

 

Post room
Thông báo