Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Đăng kí đề tài đồ án 1, 2 và ứng dụng - HK1/2017-2018

Khoa CNTT gửi đến các bạn SV thông báo như sau:

+ Link đăng kí: https://goo.gl/forms/DFnQmw4RZZNZyWq22

+ Danh sách đề tài: DS_DOAN_CQ_HK1_17-18 - 25_9 - SV.xlsx

+ Phiếu đăng kí đồ án: Phieu dang ki do an.doc (in giấy A4, không cắt giấy)

Sinh viên xem file Excel danh sách đề tài để lựa chọn đồ án thích hợp

** LƯU Ý:

1/ Nhóm cử đại diện đăng kí đề tài trong suốt 2 đợt đăng kí.

2/ Nếu sinh viên đăng kí thay đổi nhiều lần, Khoa sẽ chọn lượt đăng kí mới nhất.

3/ Thời gian đăng kí

* Đợt 1: từ lúc đăng thông báo đến 11h ngày 27/09/2017 

Hết đợt 1, Khoa sẽ tiến hành bốc thăm các nhóm trùng đề tài và công bố các nhóm đăng kí đề tài thành công.

* Đợt 2: từ 15h ngày 27/09/2017 đến 15h ngày 28/09/2017 (sau khi bốc thăm các nhóm trùng đề tài)

4/ Những sinh viên đã đăng kí đề tài trước với các GVHD thì nộp phiếu đăng kí đề tài có chữ kí GVHD (mẫu phiếu mới đính kèm, in giấy A4). 

5/ Tất cả đề tài đăng kí thành công đều phải nộp phiếu đăng kí đề tài có chữ kí GVHD. Hạn chót: trước 11h30 ngày 02/10/2017. SV không nộp phiếu xem như đăng kí không hợp lệ.

6/ SV vẫn có nhu cầu đề xuất đề tài mới, liên hệ với GV mong muốn. Không liên hệ Khoa.

Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng khoa C004, số ĐT: 028 3775 5046

Trân trọng

Khoa CNTT