Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Kết quả đăng kí đồ án đợt 3 - thời gian đăng kí đợt 4 - HK1/2017-2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 3 thành công.

Danh sách đăng kí thành công đợt 3: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot3.xlsx

Danh sách đợt 2: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot2.xlsx

Danh sách đợt 1: KQ_DoAn_HK1_1718_Dot1.xlsx

SV không đăng kí thành công thì đăng kí lại vào đợt 4: từ 19h30 ngày 09/10/2017 --> 19h30 ngày 10/10/2017

Lưu ý: Đây là đợt đăng ký cuối cùng, những trường hợp sau đợt này vẫn chưa đăng ký thành công vui lòng liên hệ Văn phòng khoa (C004) để giải quyết ngay sau khi công bố kết quả đợt 4.

Lưu ý: 

Tất cả đề tài sau khi đăng kí thành công đợt 3 phải nộp phiếu đăng kí đề tài có chữ kí GVHD. Hạn chót: trước 17h00 ngày 11/10/2017

+ Link đăng kí: https://goo.gl/forms/DFnQmw4RZZNZyWq22

+ Danh sách đề tài: DS_DOAN_CQ_HK1_17-18 - 25_9 - SV.xlsx

+ Phiếu đăng kí đồ án: Phieu dang ki do an.doc (in giấy A4, không cắt giấy)

Trân trọng.

Khoa CNTT