Nhảy đến nội dung
x

Vì sao bạn nên đến với chương trình Fresh Seed 2019 ở SmartOSC:

NashTech Direct Entry là chương trình Ðào Tạo & Tuyển dụng những tài năng trẻ là sinh viên nă

Khoa CNTT thông báo văn bản v/v cứu xét cho sinh viên gia hạn thời gian đào tạo

Ngày 16/06/2019, Khoa CNTT tổ chức ngày hội sinh viên quốc tế năm 2019 với sự đồng hành của công

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV (lớp vét) đợt thá

Trại hè sinh viên  Khoa CNTT năm 2019 diễn ra từ ngày 01-03/06/2019 tại TP Đà Lạt, TP.

Vào ngày 04/06/2019, Khoa CNTT phối hợp cùng CoderSchool tổ chức buổi giới thiệu về chương trình