Nhảy đến nội dung
x

Ngày 20 tháng 4 năm 2019 vừa qua, Khoa CNTT tiến hành tổ chức đại hội Liên Chi Hội Sinh viên khoa

Trải qua 20 ngày tranh tài, Hội thao truyền thống Khoa CNTT đã chính thức bế mạc vào ngày 20/04/2

Hiện tại WECASH đang triển khai chương trình Intership trong vòng 3 tháng với các vị trí:

Ngày 25/03/2019 vừa qua tại phòng D0105, CLB học thuật ICON đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ đầu

Khoa CNTT thông báo lại danh sách sinh viên bị xử lý học vụ buộc thôi học do kết quả yếu kém - HK

Khoa CNTT thông báo lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 04/2019 và danh sách SV đính

ATHENA GROUP là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, Dịch vụ , Đào tạo và Cung cấp nguồn nhân