Nhảy đến nội dung
x

Phòng điện toán - máy tính, Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng

Khoa CNTT thông báo đến các bạn SV thuộc diện xử lý học vụ quá hạn đào tạo tháng 10/2018 như sau:

Chi tiết công việc tại File đính kèm.

Khoa CNTT thông báo đến SV Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập (lớp vét) đợt tháng 4/2018 cho SV.

Trong kết quả xếp hạng năm nay, Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp thứ 182 trong tổng s

Thân chào các bạn sinh viên, 

Vào ngày 10/12/2018, Khoa CNTT tổ chức buổi Workshop chủ đề "Rencent Advances in Machine Learning