Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Tháng 10/2022

Thân chào Anh/Chị Tân cử nhân,

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 10/2022, nay Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến Anh/Chị đăng ký Lễ Tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian tổ chức lễ: Cả ngày 28/10/2022 và cả ngày 03/11/2022 (Thời gian chính thức của từng khoa sẽ phụ thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký, Khoa sẽ thông báo chi tiết đến các bạn qua email)
  • Địa điểm: Hội trường 2A
  • Đối tượng đăng ký: Sinh viên Khoa CNTT tốt nghiệp từ tháng 09/2022 về trước
  • Link đăng ký: https://forms.gle/npw4fPVaCdsG3sjn7
  • Thời gian đăng ký: đến hết ngày 15.10.2022

Lưu ý:

-  Sau khi sinh viên đăng ký xong khoa sẽ gửi các hướng dẫn khi tham dự, đăng ký Lễ phục tốt nghiệp, thời gian tổng duyệt, hướng dẫn quy trình thực hiện... do đó Anh/Chị check mail thường xuyên sau khi đăng ký để cập nhật thông tin kịp thời

-  Chỉ sinh viên khoa CNTT mới đăng ký qua link này vì mỗi khoa có mỗi Link khác nhau.

  - Sau thời gian trên Khoa sẽ chốt danh sách.

Thanks and Best Regards!