Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch cảnh báo, xử lý học vụ SV quá hạn đào tạo - tháng 11/2022

Khoa CNTT thông báo Kế hoạch cảnh báo, xử lý học vụ SV quá hạn đào tạo - tháng 11/2022

A. Khoa gửi các bạn link chứa các file:

 • File kế hoạch xử lý học vụ, cảnh báo học vụ quá hạn đào tào - đợt tháng 11.2022 (KH qua han dao tao T-10-2022-SV.doc)
 • Danh sách SV xử lý học vụ, cảnh báo học vụ (Danh sách xét QHĐT Tháng 11.2022.xlsx)
 • Tình hình nợ môn (tinhinhnomonhoc_20221103_all.pdf)
 • Thư mục các loại mẫu đơn

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1RHrUMyVmQuKl9euACnzn1KsQt2pKuxVb?usp=share_link

B. Đối tượng:

 • Quá hạn đào tạo: sinh viên khóa 19 tuyển sinh năm 2015 trở về trước.
 • Cảnh báo quá hạn đào tạo: sinh viên khóa 20 tuyển sinh năm 2016.

C. Hình thức nộp đơn:

SV nộp Đơn cứu xét gia hạn đào tạo (đối với trường hợp quá hạn đào tạo) hoặc Đơn cam kết hoàn thành CTĐT (đối với trường hợp bị cảnh báo).

 • Hình thức nộp: nộp đơn trực tiếp tại VP khoa C004
 • Thời gian nộp: từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022

Yêu cầu

 • SV viết tay đơn trên giấy A4 (không in ra điền thông tin hoặc đánh máy), SV và Phụ huynh ký tên lên đơn. Khoa sẽ không nhận đơn nếu SV thực hiện không đúng yêu cầu
 • Yêu cầu ghi rõ và cụ thể lý do, không ghi lí do chung chung
 • SV chụp hình minh chứng bảng điểm thi CCTA gần nhất, phiếu đăng ký thi CCTA hiện đang chờ thi, biên lai đóng tiền học ôn TA tại trung tâm, các minh chứng liên quan khác ... để nhà trường xem xét gia hạn. SV không có minh chứng sẽ không được ưu tiên xem xét gia hạn.

Ngoài ra, SV có nguyện vọng học lớp vét trả nợ môn, làm đơn xin đăng ký trả nợ môn học và nộp tại VP khoa theo thời gian trên. SV viết tay đơn (không in ra điền thông tin hoặc đánh máy).

Mọi thắc mắc, SV liên hệ số ĐT văn phòng khoa (3 7755 046) hoặc email cho cô Phụng caophiphung@tdtu.edu.vn để được hỗ trợ