Nhảy đến nội dung
x
Chương trình thực tập 2022 - Kỹ sư kiểm thử phần mềm

Chương trình thực tập 2022 - Kỹ sư kiểm thử phần mềm

- Vị trí: Kỹ sư kiểm thử phần mềm 
- Số lượng: 09 
- Thời gian: 19/09/2022-11/11/2022 
- Hình thức: online kết hợp lên văn phòng
- Thông tin chi tiết xem file đính kèm ở trên
 
- Đối tượng: 
  + Fresher
  + Sinh viên năm 3, năm 4
  + Những bạn học khác ngành nhưng có mong muốn được chuyển ngành sang QA.
 
- Hồ sơ ứng tuyển: CV + bảng điểm
 
- Thông tin liên hệ:
  + Tên người liên hệ: Ms. Lan & Ms. Mỹ Linh
  + Số điện thoại: 028 3997 6808 / 093 7575 055 / 077 863 1727
  + Email: recruit-vn@cybozu.vn