Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT thông báo đến các bạn SV thuộc diện xử lý học vụ quá hạn đào tạo tháng 10/2018 như sau:

Chi tiết công việc tại File đính kèm.

Khoa CNTT thông báo đến SV Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập (lớp vét) đợt tháng 4/2018 cho SV.

Trong kết quả xếp hạng năm nay, Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp thứ 182 trong tổng s

Thân chào các bạn sinh viên, 

Vào ngày 10/12/2018, Khoa CNTT tổ chức buổi Workshop chủ đề "Rencent Advances in Machine Learning

Sáng ngày 08/12/2018, tại Hội trường A Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Hội thảo quốc tế lần thứ 2 v

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2019

Hiện tại Công ty Sun Ivy International cần tuyển 10 IT làm technical presales hoặc chuyên technic