Nhảy đến nội dung
x

Ngày 25/03/2019 vừa qua tại phòng D0105, CLB học thuật ICON đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ đầu

Khoa CNTT thông báo lại danh sách sinh viên bị xử lý học vụ buộc thôi học do kết quả yếu kém - HK

Khoa CNTT thông báo lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 04/2019 và danh sách SV đính

ATHENA GROUP là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, Dịch vụ , Đào tạo và Cung cấp nguồn nhân

Vào ngày 21/03/2019, Khoa CNTT vinh dự đón tiếp đoàn chuyên gia đến từ Trường đại học Kỹ Thuật Cô

Vào ngày 15/03/2019, Khoa CNTT cùng công ty TMA Solutions tổ chức buổi seminar giới thiệu về Trun

Khoa CNTT thông báo lại Tiêu chí đánh giá các môn kỹ năng