Nhảy đến nội dung
x

Sáng ngày 08/12/2018, tại Hội trường A Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Hội thảo quốc tế lần thứ 2 v

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2019

Hiện tại Công ty Sun Ivy International cần tuyển 10 IT làm technical presales hoặc chuyên technic

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên Kế hoạch tốt nghiệp tháng 01/2019.

Sáng ngày 23/11/2018, tại Hội trường 2A Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Hội thảo NAFOSTED về khoa h

Sáng ngày 16/11/2018, các bạn sinh viên năm 3 và năm 4 của Khoa CNTT đã được tham quan và tham gi

Sáng ngày 13/11/2018, giảng viên Khoa CNTT, Khoa Khoa học ứng dụng, Khoa Điện - Điện tử đã tham d

Vào ngày 06/11/2018, Khoa CNTT tổ chức Seminar chủ đề "Trends in Mobile Development and Serverles

Vào ngày 29/10/2018, Khoa CNTT tổ chức buổi sinh hoạt học thuật chủ đề "The Supervisor" với sự tr

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên K19 và K20 như sau: