Nhảy đến nội dung
x

Vào ngày 29/10/2018, Khoa CNTT tổ chức buổi sinh hoạt học thuật chủ đề "The Supervisor" với sự tr

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên K19 và K20 như sau:

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên thời gian đăng kí khóa luận tốt nghiệp

Vào ngày 26/10/2018, Khoa CNTT phối hợp cùng công ty DEK Technologies tổ chức buổi Talkshow “Key

LEAP là khoá huấn luyện chuyên sâu 2 tháng có trả lương về ngôn ngữ C++ nâng cao và sản xuất game

Tò mò một buổi làm việc của lập trình viên game sẽ như thế nào không?

Phòng Điện toán - máy tính cần tuyển thực tập sinh là sinh TDTU với các yêu cầu như sau:

Sáng ngày 15/10/2018, Khoa CNTT phối hợp cùng công ty Techbase Việt Nam tổ chức buổi Hội

Khoa CNTT thông báo Nội dung ôn thi kỹ năng thực hành chuyên môn cho khóa 19 trở về trước.

Khoa CNTT thông báo Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo đợt tháng 10/2018

Vào ngày 12/10/2018, Khoa CNTT đã tổ chức buổi Seminar cùng cộng đồng lập trình Coder.Tokyo.

Khoa CNTT thông tin về việc nhận hình chụp lễ tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 như sau: