Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT thông báo đến các anh (chị) cựu sinh viên về chính sách học bổng đào tạo sau đại học (t

Công ty Global CyberSoft tổ chức Company Tour nhằm giới thiệu công ty và tìm hiểu môi trường, cơ

Công ty DXC Việt Nam (CSC Việt Nam) tuyển dụng chương trình Fresher cho các bạn sinh viên tốt ngh

Caganu Group tuyển dụng 2 nhân sự cho vị trí lập trình

Trong năm nay, MWG triển khai chương trình MWG SOFTWARE FRESHER 2017

Internship Program at Avery Dennison (Công Ty Avery Dennison Tuyển Thực Tập Sinh)

Viettel Tp.Hồ Chí Minh có nhu cầu bổ sung Nhân viên Công nghệ Thông tin làm việc tại Thành phố Hồ

Công ty Zenith, start-up chuyên về sản phẩm IoT và Big Data trong lĩnh vực quản lý vận hành sản x

NashTech Direct Entry là chương trình đào tạo và phát triển nhân tài dành riêng cho các bạn sinh

Vào ngày 26/07/2017, từ 8h00 đến 11h30, Khoa CNTT sẽ tổ chức bu

Công ty NUS Technology mở chương trình Internship, thông tin chi tiết các bạn sinh viên truy cập

TMA Foundation Training - TFT (dành cho SV mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm và yêu thích

TMA Tuyển Nhân Sự Nhóm Nghiên Cứu Machine Learning/Artificial Intelligence