Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về máy học và tính toán

Sáng ngày 08/12/2018, tại Hội trường A Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về máy học và tính toán (The 2nd Asia Conference on Machine Learning and Computing: ACMLC), Năm 2018 đã chính thức khai mạc.

ACMLC là hội thảo thường niên được khởi xướng bởi Tạp chí quốc tế về máy học và tính toán (International Journal of Machine Learning and Computing: IJMLC), là nơi gặp gỡ và thảo luận trực tiếp giữa các tác giả và biên tập viên của IJMLC; cũng đồng thời là diễn đàn cho các nhà khoa học từ các đại học, viện nghiên cứu trao đổi và thảo luận về các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực máy học và tính toán. 

ACMLC 2018 được đồng tổ chức bởi TDTU và IJMLC. Có 109 công trình được gửi đến và gần 70 nhà khoa học từ 16 quốc gia tham dự Hội thảo này. Các bài báo được Hội thảo chấp nhận sẽ được xuất bản trong ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí IJMLC và đưa vào Cơ sở dữ liệu Scopus.

Một số hình ảnh Hội thảo:

ACMLC.jpg
TS Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng TDTU phát biểu chào mừng đại biểu và người tham dự
ACMLC-1.jpg
GS.TS Lê Tiến Thường, Chủ tịch Hội thảo phát biểu khai mạc

ACMLC-3.jpg

ACMLC-4.jpg
Các nhà khoa học trình bày báo cáo tại các phiên thảo luận