Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập (lớp vét) tháng 4/2018

Khoa CNTT thông báo đến SV Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập (lớp vét) đợt tháng 4/2018 cho SV.

Đối tượng: SV quá hạn đào tạo đã được gia hạn - SV còn nợ môn không còn mở - SV trễ hạn nợ từ 1~2 môn

Kế hoạch chi tiết: xem file đính kèm 

Hạn chót đăng kí: đến hết tháng 07/01/2019

Trân trọng./.

Post room
Thông báo