Nhảy đến nội dung
x

Workshop "Rencent Advances in Machine Learning and Its Applications"

Vào ngày 10/12/2018, Khoa CNTT tổ chức buổi Workshop chủ đề "Rencent Advances in Machine Learning and Its Applications" với mục tiêu tăng cường các hoạt động khoa học công nghệ,  đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước. Hội thảo tập trung vào các chủ đề nghiên cứu mới trong Khoa học dữ liệu và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Hội thảo có sự tham gia các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và khách mời:

  • Giáo sư Soundararajan Ezekiel (Professor at Computer Science Dept, Indiana University of Pennsylvania)
  • Giáo sư Keun Ho Ryu, Professor Director of Database/Bioinformatics Laboratory, Chungbuk National University,
  • GS. Đỗ Phúc, Đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia TPHCM
  • Thành viên Lab AI
  • Thành viên Lab NLP-KD
     

Time slot

Presentations

13:15 – 13:20

Opening Speech – Dr. Pham Van Huy

13:20 – 13:50

Interdisciplinary Research and High Utility Pattern Matching
 (Prof. Keun Ho Ryu – CBNU, Korea)

13:50 – 14:30

Introduction to healthcare Projects
(Prof. Keun Ho Ryu – CBNU, Korea)

14:30 – 14:50

Learning Short-Text Semantic Similarity with Word Embeddings and External Knowledge Sources
(PhD Student. Duong Huu Phuc – AI Lab, TDTU)

14:50 – 15:20

A Novel Non-Parametric Method for Time Series Classification based on k-Nearest Neighbors and Dynamic Time Warping Barycenter Averaging (Prof. Nguyen Thanh Hien – AI Lab, TDTU)

15:20 – 15:40

TEA BREAK

15:40 – 16:10

Cyber security
(Prof. Soundararajan Ezekiel - Indiana University of Pennsylvania)

16:10 – 16:40

Some topics on Big Data 
(Prof. Phuc Do - HUIT)

16:40 – 17:10

Combining multiple sources for sentiment analysis
(Prof. Le Anh Cuong - NLP-KD Lab)

17:10 – 17:30

Some recent research in Computer Vision
(Dr. Pham Van Huy – Faculty of IT, TDTU)

17:30

Group Photo

Một số hình ảnh tại buổi Workshop: