Nhảy đến nội dung
x

Kết quả xử lý học vụ tháng 10/2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn SV thuộc diện xử lý học vụ quá hạn đào tạo tháng 10/2018 như sau:

Bậc khóa Thời gian tuyển sinh Kết thúc khóa học Kết quả xử lý
6 T9/2010 T9/2013 - Xóa tên
7 T9/2011 T9/2014 - Xóa tên
8 T9/2012 T9/2015  - Xóa tên: đối với trường hợp SV đồng ý xóa tên hoặc Khoa không liên hệ được nhưng nợ nhiều môn không học từ HK1/2017-2018 hoặc môn TN.
- Cứu xét đến T4/2019: SV có làm đơn cứu xét, nợ ít môn hoặc trường hợp SV chỉ nợ TOEIC mà Khoa không liên hệ được
9 T9/2013 T9/2016  - Xóa tên: đối với trường hợp SV đồng ý xóa tên hoặc không liên hệ được nhưng nợ nhiều môn và bỏ học từ HK1/2017-2018
- Cứu xét đến T9/2019: SV có làm đơn cứu xét, nợ ít môn hoặc trường hợp SV chỉ nợ TOEIC mà Khoa không liên hệ được
ĐH 12 T9/2008 T9/2012 - Xóa tên
ĐH 13 T9/2009 T9/2013

- Xóa tên

u cầu SV làm đơn chuyển hệ VLVH (Đơn chuyển hệ VLVH SV phải cam kết: Hoàn thành môn học ở hệ VLVH đến T4/2019, nếu không hoàn thành sẽ chấp nhận nhà trường xóa tên ở hệ VLVH)
 

ĐH 14 T9/2010 T9/2014  - Xóa tên: đối với trường hợp SV đồng ý xóa tên hoặc Khoa không liên hệ được nhưng nợ nhiều môn không học từ HK1/2017-2018 hoặc môn TN.
- Cứu xét đến T4/2019: SV có làm đơn cứu xét, nợ ít môn, nợ TOEIC hoặc trường hợp SV chỉ nợ TOEIC mà Khoa không liên hệ được
ĐH 15 T9/2011 T9/2015  - Xóa tên: đối với trường hợp SV đồng ý xóa tên hoặc không liên hệ được nhưng nợ nhiều môn và bỏ học từ HK1/2017-2018.
- Cứu xét đến T8/2019: SV có làm đơn cứu xét, nợ ít môn, nợ TOEIC hoặc trường hợp SV chỉ nợ TOEIC mà Khoa không liên hệ được

- Thời hạn nộp đơn chuyển bậc VLVH của khóa 13 ĐH TS 2009: đến hết ngày 03/01/2019. Sau thời hạn trên, nếu SV không liên hệ để nộp đơn, khoa sẽ tiến hành xóa tên theo đúng quy định của Bộ (không vượt quá 4 năm đào tạo từ năm 2013)

- SV CĐ khóa 8 và ĐH khóa 14 trở về sau lưu ý liên hệ VP khoa nộp đơn xin mở lớp vét theo đúng thời hạn của Thông báo v/v mở lớp vét.

Trân trọng./.

Khoa CNTT

 

Post room
Thông báo