Nhảy đến nội dung
x

Thông tin đăng kí học các học phần chuyên ngành trong chương trình Thạc sĩ 4+1

Attachment

Thân chào các bạn sinh viên,

Khoa CNTT gửi đến các bạn sinh viên lịch học các học phần chuyên ngành trong chương trình Thạc sĩ 4+1:

Mã môn Mã nhóm Tên môn Số tín chỉ Thứ Tuần học Tiết Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tổng tiết Phòng
IT701010 01 Học máy 3 8 26-28 , 31-36  -------89012---- 13/01/2019 24/03/2019 45 C211
IT701020 04 Xử lý ảnh số nâng cao 3 7 26-28 , 31-36  -------89012---- 12/01/2019 23/03/2019 45 C202
IT701210 03 Xử lý tiếng nói 3 8 26-28 , 31-36  -23456---------- 13/01/2019 24/03/2019 45 C211
IT701030 01 Phân tích xác suất và Giải thuật ngẫu nhiên 3 8 38 , 40-47  -------89012---- 07/04/2019 09/06/2019 45 C211
IT701050 01 Bảo mật thông tin 3 7 38 , 40-47  -------89012---- 06/04/2019 08/06/2019 45 C211
IT701220 01 Khai phá dữ liệu 3 8 38 , 40-47  -23456---------- 07/04/2019 09/06/2019 45 C210
IT701240 02 Chuyên đề nghiên cứu Khoa học dữ liệu 3 7 48-50  -------89012---- 15/06/2019 29/06/2019 15 C211
IT701240 02 Chuyên đề nghiên cứu Khoa học dữ liệu 3 8 48-50  -23456---------- 16/06/2019 30/06/2019 15 C211
IT701240 02 Chuyên đề nghiên cứu Khoa học dữ liệu 3 8 48-50  -------89012---- 16/06/2019 30/06/2019 15 C211

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng có số tín chỉ tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ.
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Học bổng

  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học: 25% học phí.

Công nhận học phần

  • Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần;
  • Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần;
  • Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần.

Sinh viên có mong muốn đăng kí theo học vui lòng hoàn thành mẫu đơn đính kèm, gửi về VP Khoa CNTT trước 16g00 ngày 28/12/2018.

Trân trọng.