Nhảy đến nội dung
x
IDTEK tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của Cty Cổ phần IDTEK

- Vị trí: Thực tập sinh/ Fresher
- Ngôn ngữ: Javascript, PHP, C#, HTML, CSS, Java
- Framework: React, Angular, Vue

Xem chi tiết tại đây