Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT thông báo kế hoạch Xử lý học vụ, Cảnh báo học vụ HK2.2018-2019 như sau:

Công ty TNHH Tư Vấn Couture Việt Nam tuyển dụng nhân sự cho vị trí lập trình viên:

Vì sao bạn nên đến với chương trình Fresh Seed 2019 ở SmartOSC:

NashTech Direct Entry là chương trình Ðào Tạo & Tuyển dụng những tài năng trẻ là sinh viên nă

Khoa CNTT thông báo văn bản v/v cứu xét cho sinh viên gia hạn thời gian đào tạo

Ngày 16/06/2019, Khoa CNTT tổ chức ngày hội sinh viên quốc tế năm 2019 với sự đồng hành của công

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV (lớp vét) đợt thá