Nhảy đến nội dung
x

ISC Quang Trung Tuyển Thực Tập Sinh

Cuộc đua số 2019 – 2020 đã chính thức khởi động.

Khoa CNTT thông báo Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo đợt tháng 10/2018

Vị trí tuyển dụng: Lập Trình Viên

Vào ngày 15/09/2019, tại Hội trường 10A của Đại học Tôn Đức Thắ

Khoa CNTT thông báo cấu trúc Đề thi Kỹ năng thực hành chuyên môn