Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp tổ chức ngày 18/5/2023

Thân chào Anh/Chị Tân cử nhân,

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp đợt tháng 5/2023, nay Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến Anh/Chị đăng ký Lễ Tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian tổ chức lễ: Cả ngày 18/05/2023 (Khoa sẽ thông báo chi tiết thời gian đến các bạn qua email)
  • Địa điểm: Hội trường 2A
  • Đối tượng đăng ký: Sinh viên Khoa CNTT
  • Link đăng ký: tại đây
  • Thời gian đăng ký: đến hết ngày 04.05.2023

Lưu ý:

-  Sau khi sinh viên đăng ký xong khoa sẽ gửi các hướng dẫn khi tham dự, đăng ký Lễ phục tốt nghiệp, thời gian tổng duyệt, hướng dẫn quy trình thực hiện... do đó Anh/Chị check email thường xuyên sau khi đăng ký để cập nhật thông tin kịp thời.
-  Chỉ sinh viên khoa CNTT mới đăng ký qua link này vì mỗi khoa có mỗi Link khác nhau.
- Sau thời gian trên Khoa sẽ chốt danh sách và không nhận bổ sung thêm.