Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên

Thực hiện Kế hoạch số 746/KH-TĐT ngày 28/03/2023 của Nhà trường về việc tổ chức nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023; Khoa CNTT thông báo đến toàn thể sinh viên, nhóm sinh viên về yêu cầu tối thiểu để gửi hồ sơ tham dự như sau:

1. Yêu cầu hồ sơ:
a) Đề tài cho 01 SV chịu trách nhiệm, nhóm không quá 05 thành viên.
b) Sản phẩm ĐÃ CÔNG BỐ / ỨNG DỤNG ít nhất 1 năm:
- Sách chuyên khảo, tham khảo.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học.
- Bài báo trình bày trong hội nghị (có kỷ yếu).
- Báo cáo / Trình diễn trong hội thảo, seminar cấp Khoa.
- Ứng dụng trong thực tiễn.

2. Cách thức và hạn nộp:
- Liên lạc đến thầy Trần Trung Tín (trantrungtin@tdtu.edu.vn) để được hướng dẫn hoàn thành bộ hồ sơ.
- Chuẩn bị, hoàn thiện, in ấn và nộp cho VP Khoa trước 12/4/2023.

3. Số lượng đề tài:
- Trường TDTU sẽ chọn không nhiều hơn 10 đề tài.
- Khoa CNTT sẽ lập hội đồng xét duyệt sơ bộ.

4. Quyền lợi SV:
- Đây là hoạt động vinh danh SV tham gia NCKH và ứng dụng vào thực tiễn của Bộ GD ĐT.
- Nếu đoạt giải, SV sẽ được tham gia lễ trao giải tổ chức tại Đại học Đà Nẵng  (đơn vị đăng cai).

Thẻ