Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên liên thông, vừa học vừa làm quá hạn đào tạo, nợ học phí đ

Khoa CNTT thông tin về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2017 như sau:

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 4 thành công.

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch tốt nghiệp tháng 04/2018:

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên thời gian thi và danh sách các môn thi Kỹ năng thực hàn

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 1 thành công.

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đủ điều kiện làm khóa luận ở HK1/2017-2018 ch

Khoa CNTT sau khi xử lý dữ liệu đăng kí đồ án sinh viên nhận thấy:

Khoa CNTT gửi đến các bạn SV thông báo như sau: