Nhảy đến nội dung
x

Nhận giấy tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 1/2019

Khoa CNTT thông báo đến SV liên hệ VP nhận giấy tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 1/2019

Thời gian: đến hết ngày mai 25/01/2019 hoặc sau Tết từ ngày 11/02/2019

Địa điểm: trực tiếp tại VP khoa C004

Trân trọng./.

 

Post room
Thông báo