Nhảy đến nội dung
x
""

Thông tin tuyển dụng của Phòng Điện toán - máy tính, Đại học Tôn Đức Thắng

Phòng điện toán - máy tính, Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng

1-Chuyên viên phát triển website

-Số lượng: 02

-Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, biết PHP/HTML/CSS, yêu thích công việc phát triển website. 

2-Kỹ sư mạng và hỗ trợ người dùng:

-Số lượng: 03

-Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Khoa học máy tính hoặc liên quan, có khả năng xử lý sư cố và quản trị hệ thống mạng.