Nhảy đến nội dung
x

Danh sách SV đượt duyệt học lớp vét T2/2019

Khoa CNTT thông báo danh sách SV được duyệt học lớp vét

SV xem kết quả ở cột cuối cùng (highlight vàng)

MSSV Họ và tên Lớp Khối Mã môn Tên môn Khoa quản lý môn học khoa Phòng Đại học
51403175 Lương Tấn Phát 14050303 140503 C01018 Toán T3 Toán-Thống kê cntt Không đồng ý, có môn tương đương. Đề nghị SV học môn tương đương
51403393 Nguyễn Nội Pháp 14050302 140503 503005 Lập trình hướng đối tượng Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở
50903182 Trần Thiện Khiêm 09050302 090503 001006 Anh văn 6 TDT Creative Language Center cntt Đồng ý mở
c1201019 Trần Tuấn Anh 120C0101 120C01 503028 Tin học đại cương Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở
50903060 Bùi Thị Thanh Loan 09050302 090503 001006 Anh văn 6 TDT Creative Language Center cntt Đồng ý mở
50903061 Trần Duy Long 09050302 090503 001006 Anh văn 6 TDT Creative Language Center cntt Đồng ý mở
51403104 Đinh Minh Phúc 14050302 140503 503005 Lập trình hướng đối tượng Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở
51383061 Bùi Thanh Hùng 13850302 138503 503004 Mạng máy tính Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở, SV quá hạn đào tạo
51383061 Bùi Thanh Hùng 13850302 138503 503006 Hệ điều hành Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở, SV quá hạn đào tạo
51383204 Phạm Tuấn Vũ 13850302 138503 001003 Anh văn 3 TDT Creative Language Center cntt Không đồng ý, SV đăng ký HK hè/2018-2019. SV đăng ký KHHT từ ngày 18/01->20/01/2019 , xem chi tiết trên trang hệ thống thông tin SV
51383204 Phạm Tuấn Vũ 13850302 138503 503006 Hệ điều hành Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở, SV quá hạn đào tạo
51280236 Nguyễn Duy An 12850301 128503 C01016 Toán T1 Toán-Thống kê cntt Đồng ý mở, SV quá hạn đào tạo
51280133 Nguyễn Kim Phúc 12850301 128503 503008 Chuyên đề mạng Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở, SV quá hạn đào tạo
51280133 Nguyễn Kim Phúc 12850301 128503 504005 Chuyên đề Java Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở, SV quá hạn đào tạo
51413018 Nguyễn Quốc Cường 14150301 141503 504032 Ngôn ngữ lập trình Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở
51413018 Nguyễn Quốc Cường 14150301 141503 504011 Công nghệ phần mềm Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở, SV quá hạn đào tạo
50903170 Lê Trùng Dương 09050302 090503 001006 Anh văn 6 TDT Creative Language Center cntt Đồng ý mở
51103013 Châu Tý Dũng 11050302 110503 500002 Đồ án 1 Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở
51103169 Nguyễn Duy Vương 11050302 110503 500002 Đồ án 1 Công nghệ thông tin cntt Đồng ý mở

SV nào được xét học lớp vét lưu ý thời gian đóng tiền học phí từ ngày 18/02 – 22/02/2019 tại P. Tài chính

SV không đóng học phí đúng hạn nhà trường sẽ tiến hành hủy đăng kí

Trân trọng./.

Khoa CNTT

Post room
Thông báo