Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đủ điều kiện làm khóa luận ở HK1/2017-2018 ch

Khoa CNTT sau khi xử lý dữ liệu đăng kí đồ án sinh viên nhận thấy:

Khoa CNTT gửi đến các bạn SV thông báo như sau:

Khoa CNTT thông báo đến các anh (chị) cựu sinh viên về chính sách học bổng đào tạo sau đại học (t

Công ty Global CyberSoft tổ chức Company Tour nhằm giới thiệu công ty và tìm hiểu môi trường, cơ

Công ty DXC Việt Nam (CSC Việt Nam) tuyển dụng chương trình Fresher cho các bạn sinh viên tốt ngh

Caganu Group tuyển dụng 2 nhân sự cho vị trí lập trình

Trong năm nay, MWG triển khai chương trình MWG SOFTWARE FRESHER 2017

Internship Program at Avery Dennison (Công Ty Avery Dennison Tuyển Thực Tập Sinh)

Viettel Tp.Hồ Chí Minh có nhu cầu bổ sung Nhân viên Công nghệ Thông tin làm việc tại Thành phố Hồ

Công ty Zenith, start-up chuyên về sản phẩm IoT và Big Data trong lĩnh vực quản lý vận hành sản x