Nhảy đến nội dung
x

Danh sách SV quá hạn đào tạo, nghỉ quá thời hạn quy định đợt T10/2019

Khoa CNTT thông báo Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo đợt tháng 10/2018

Đối tượng: 

- Sinh viên ĐH khóa 16 tuyển sinh năm 2012 trở về trước và sinh viên CĐ khóa 10 tuyển sinh 2014 trở về trước.

- Sinh viên thuộc diện nghỉ học tạm thời không nhập học đúng thời gian quy định

Link download: https://drive.google.com/file/d/1sY4WsKX-qi4fUpd7qEXJyT4Esc-Y3wFw/view?usp=sharing

Trong file nén .rar bao gồm các file:

1/ File Kế hoạch cảnh báo và xủ lý học vụ SV quá hạn đào tạo

2/ File excel Qua han dao tao T10.2019.xls: Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo của ngành 1 và ngành 2, Danh sách sinh viên xin nghỉ học tạm thời nhưng đến thời điểm hiện tại đã quá thời gian nhập học

3/ Các file pdf tình hình nợ môn

Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách làm đơn cứu xét gia hạn đào tạo gửi trực tiếp về VP khoa CNTT 

Trường hợp SV còn nợ TOEIC: nộp đính kèm bảng photo các bảng điểm thi TOEIC gần nhất để nhà trường xem xét

Thời hạn nhận đơn: đến hết 30/10/2019.

Trân trọng.

Khoa CNTT./.