Nhảy đến nội dung
x

Truyền thông cuộc đua số 2019 - 2020

Cuộc đua số 2019 – 2020 đã chính thức khởi động. Khoa CNTT đại học Tôn Đức Thắng  gửi các bạn sinh viên về thông tin về cuộc thi như sau:

1.       Đăng kí dự thi tại: http://dangky.cuocduaso.fpt.com.vn/

    Hạn đăng kí: 20/11/2019

2.       Kiến thức bổ trợ cho thí sinh: https://cuocduaso.fpt.com.vn/en/tai-lieu-dao-tao-2019-2020

3.       Thể lệ Cuộc thi: https://cuocduaso.fpt.com.vn/en/the-le-0

 

Các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia vui lòng tham khảo các đường link trên.

Post room
Thông báo