Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC DANH CHUYÊN MÔN

Thái Trà My Giáo sư Tiến sỹ Cố vấn khoa học
Phạm Văn Huy   Tiến sỹ Quyền Trưởng khoa

Trương Đình Tú

  Tiến sỹ Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.
Lê Anh Cường Phó Giáo sư Tiến sỹ Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
Trưởng phòng Lab NLP-KD

Trần Thanh Phước

 

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
Lê Văn Vang   Thạc sỹ - NCS Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm
Nguyễn Chí Thiện   Tiến sỹ Giảng viên
Huỳnh Ngọc Tú   Tiến sỹ Giảng Viên - Nghiên cứu
Trần Trung Tín   Thạc sỹ - NCS Giảng Viên
Ding-Zhu Du Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Ivan Zelinka Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Keun Ho Ryu Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Tzung Pei Hong Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Graham Freeman Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Lech Jan Janczewski Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Roman Senkerik Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Donald D.Davendra Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
DongHyun Kim   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Đỗ Hoài Nam   Tiến sỹ Nghiên cứu
Trần Trọng Đạo   Tiến sỹ Giảng viên
Trịnh Hùng Cường   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Vũ Đình Hồng   Thạc sỹ - NCS Giảng viên - Nghiên cứu
Võ Thành Vinh   Thạc sỹ - NCS Giảng viên - Nghiên cứu
Nguyễn Quốc Bình   Thạc sỹ Giảng viên
Dương Hữu Phúc   Thạc sỹ - NCS Giảng viên - Nghiên cứu
Võ Hoàng Anh   Thạc sỹ Giảng viên
Trần Hồng Tài   Thạc sỹ Giảng viên
Mai Văn Mạnh   Thạc sỹ Giảng viên
Đặng Minh Thắng   Thạc sỹ Giảng viên
Bhagawan Nath   Thạc sỹ Giảng viên
Lương Thị Ngọc Khánh   Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Dương Thị Thùy Vân   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Huỳnh Thị Thu Thủy   Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Trần Tiến Quang   Thạc sỹ Giảng viên
Trịnh Phi Cường   Thạc sỹ Giảng viên
Lê Phúc   Thạc sỹ Giảng viên
Huỳnh Minh Huy   Thạc sỹ Giảng viên
Văn Khánh Duy   Thạc sỹ Giảng viên
Huỳnh Thanh Phụng   Thạc sỹ Giảng viên
Lê Anh Tuấn   Thạc sỹ Giảng viên
Trần Quốc Thái   Cao học Trợ giảng
Trần Thanh Tú   Cao học Trợ giảng
Trần Lương Quốc Đại   Thạc sỹ Giảng viên
Nguyễn Lâm   Thạc sỹ Giảng viên
Lê Thị Thanh Vân   Cao học Trợ giảng
Phạm Nguyễn Sơn Tùng   Cao học Trợ giảng
Nguyễn Văn Hòa   Cao học Trợ giảng
Phạm Thị Trà My   Thạc sỹ Trợ giảng
Đỗ Thục Đoan   Thạc sỹ Trợ giảng
Trần Duy Lộc   Cao học Trợ giảng
Hoàng Thị Hồng Vân   Cao học Trợ giảng
Nguyễn Đông Phương   Cao học Trợ giảng
Trần Quốc Cường   Cao học Trợ giảng
Nguyễn Ngọc Phiên   Cao học Trợ giảng
Phan Thị Thanh Phương   Cao học Trợ giảng
Dương Tích Đạt   Cao học Trợ giảng
Nguyễn Hồng Khánh   Cao học Trợ giảng
Nguyễn Thanh Trúc   Cao học Trợ giảng
Huỳnh Anh Khiêm   Cao học Trợ giảng
Đỗ Quốc Hưng   Cử nhân Dạy thực hành
Trần Như Kim Chi   Cử nhân Dạy thực hành
Vũ Thị Kiều Anh   Cử nhân Dạy thực hành
Nguyễn Anh Vinh   Cử nhân Dạy thực hành
Nguyễn Thủy Kim Tuyền   Cử nhân Dạy thực hành
Võ Thái Khánh   Cử nhân Dạy thực hành
Nguyễn Vĩnh Đạt   Cử nhân Dạy thực hành
Trân Võ Duy Quang   Cử nhân Dạy thực hành
Phạm Châu Trúc Phương   Cử nhân Dạy thực hành
Đoàn Hữu Thịnh   Cử nhân Dạy thực hành
Đặng Duy Hải   Cử nhân Dạy thực hành
Nguyễn Trương Nhật Sinh   Cử nhân Dạy thực hành
Trần Phạm Quang Thịnh   Cử nhân Dạy thực hành
Nguyễn Thị Thúy Vy   Cử nhân Dạy thực hành
Trần Thanh Phong   Cử nhân Dạy thực hành
Phan Thị Vũ Hạnh   Cử nhân Dạy thực hành
Ca Phú Phát   Cử nhân Dạy thực hành
Phạm Thị Kim Điệp   Cử nhân Dạy thực hành
Trần Quang Nguyện   Cử nhân Dạy thực hành
Nguyễn Hoàng Ái Uyên   Cử nhân Dạy thực hành
Trần Lê Anh Huy   Cử nhân Dạy thực hành
Nguyễn Hoàng Duy   Cử nhân Dạy thực hành
Võ Thị Thanh Phụng   Cử nhân Dạy thực hành
Hồ Vũ Nhựt Minh   Cử nhân Dạy thực hành
Nguyễn Hiền Lương   Cử nhân Dạy thực hành
Lương Mai Tùng   Cử nhân Dạy thực hành
Dung Cẩm Quang   Cử nhân Dạy thực hành
Trương Vũ Hoàng Anh   Cử nhân Dạy thực hành
Cao Phi Phụng   Cử nhân Dạy thực hành