Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

GS.TS. Vaclav Snasel

Giảng viên - Nghiên cứu

 

GS.TS. Seong G. Kong

Adjunct Professor

 
ChinChenChang

 

GS.TS. Chin Cheng Chang

Adjunct Professor

 

GS.TS. Keun Ho Ryu

Giảng viên - Nghiên cứu

 

GS.TS. Ivan Zelinka

Giảng viên - Nghiên cứu

 

GS.TS. Jan Platos

Giảng viên - Nghiên cứu

 

GS.TS. Jiří Dvorský

Giảng viên - Nghiên cứu

 

TS. Phạm Văn Huy

Trưởng khoa

Email: phamvanhuy@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C115

PGS.TS. Lê Anh Cường

Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
Trưởng phòng Lab NLP-KD

Email: leanhcuong@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C113

tran-thanh-phuoc

TS. Trần Thanh Phước

Trợ lý Trưởng Khoa
Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin

Email: tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

TS. Trương Đình Tú

Phó Trưởng Khoa
Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.

Email: truongdinhtu@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C119

TS. Lê Văn Vang

Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm

Email: levanvang@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C120

TS. Nguyễn Chí Thiện

Giảng viên

Email: nguyenchithien@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

TS. Bùi Quy Anh

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: buiquyanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C119

TS. Huỳnh Ngọc Tú

Giảng Viên - Nghiên cứu

Email: huynhngoctu@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

TS. Phù Trần Tín

Giảng Viên - Nghiên cứu

Email: phutrantin@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C119

TS. Trần Thanh Nam

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: tranthanhnam1@tdtu.edu.vn

TS. Trịnh Hùng Cường

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: trinhhungcuong@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

ThS.NCS. Dương Hữu Phúc

Giảng viên

Email: duonghuuphuc@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

ThS.NCS. Trần Trung Tín

Giảng viên

Email: trantrungtin@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

ThS.NCS. Vũ Đình Hồng

Giảng viên

Email: vudinhhong@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C113

ThS. Doãn Xuân Thanh

Giảng viên

Email: dzoanxuanthanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C119

ThS. Đặng Minh Thắng

Giảng viên

Email: dangminhthang@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C120

ThS. Dung Cẩm Quang

Giảng viên

Email: dungcamquang@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C120

ThS. Mai Văn Mạnh

Giảng viên

Email: maivanmanh@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

ThS. Nguyễn Quốc Bình

Giảng viên

Email: nguyenquocbinh@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

TS. Trần Lương Quốc Đại

Giảng viên

Email: tranluongquocdai@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

Le-Viet-Thanh

ThS. Lê Viết Thanh

Giảng viên

Email: levietthanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C119

ThS. Võ Văn Thành

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: vovanthanh@tdtu.edu.vn
Nguyen Thanh an

ThS. Nguyễn Thành An

Giảng viên

Email: nguyenthanhan@tdtu.edu.vn

CN. Cao Phi Phụng

Viên chức hành chính

Email: caophiphung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C004

Giang-Tran

CN. Trần Thị Hà Giang

Viên chức hành chính

Email: tranthihagiang@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C004

tran-thi-tham-tuyen

CN. Trần Thị Thẩm Tuyến

Viên chức công tác sinh viên

Email: tranthithamtuyen@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C004

ThS. Hồ Văn Thái

Cơ hữu 2

Email: hovanthai@tdtu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Diễm Hằng

Cơ hữu 2

Email: nguyenthidiemhang@tdtu.edu.vn

 

ThS. Tống Thanh Văn

Cơ hữu 2

Email: tongthanhvan@tdtu.edu.vn
 

TS. DongHyun Kim

Giảng viên - Nghiên cứu

 
 

TS. Lương Thị Ngọc Khánh

Nghiên cứu viên

Email: luongthingockhanh@tdtu.edu.vn

 

TS. Trần Trọng Đạo

Giảng viên - Nghiên cứu

 
 

TS. Dương Thị Thùy Vân

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: duongthithuyvan@tdtu.edu.vn

 

TS. Đỗ Hoài Nam

Nghiên cứu viên

 
 

TS. Nguyễn Tấn Tùy

Nghiên cứu viên

 
 

TS. Nguyễn Thị Bảo Trâm

Nghiên cứu viên

 
 

ThS. Huỳnh Thanh Phụng

Giảng viên

Email: huynhthanhphung@tdtu.edu.vn

 

ThS. Huỳnh Thị Thu Thủy

Giảng viên

 
 

ThS. Lê Anh Tuấn

Giảng viên

Email: leanhtuan@tdtu.edu.vn

 

ThS. Lê Hoàng Long

Giảng viên

 
 

ThS. Lê Phúc

Giảng viên

Email: lephuc@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Lâm

Giảng viên

Email: nguyenlam@tdtu.edu.vn

 

ThS. Trịnh Phi Cường

Giảng viên

Email: trinhphicuong@tdtu.edu.vn

 

ThS. Văn Khánh Duy

Giảng viên

Email: vankhanhduy@tdtu.edu.vn

 

ThS. Đỗ Thục Đoan

Trợ giảng

Email: dothucdoan@tdtu.edu.vn

 

ThS. Hoàng Thị Hồng Vân

Trợ giảng

 
 

ThS. Huỳnh Anh Khiêm

Trợ giảng

Email: huynhanhkhiem@tdtu.edu.vn

 

ThS. Lê Thị Thanh Vân

Trợ giảng

Email: lethithanhvan@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Ngọc Phiên

Trợ giảng

Email: nguyenngocphien@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thanh Trúc

Trợ giảng

Email: nguyenthanhtruc@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Trương Nhật Sinh

Trợ giảng

Email: nguyentruongnhatsinh@tdtu.edu.vn

 

ThS. Phạm Thị Kim Điệp

Trợ giảng

Email: phamthikimdiep@tdtu.edu.vn

 

ThS. Phan Thị Thanh Phương

Trợ giảng

Email: phanthithanhphuong@tdtu.edu.vn

 

ThS. Trần Duy Lộc

Trợ giảng

 
 

ThS. Trần Quốc Cường

Trợ giảng

 
 

ThS. Đỗ Quốc Hưng

Dạy thực hành

 
 

ThS. Dương Tích Đạt

Dạy thực hành

 
 

ThS. Nguyễn Anh Vinh

Dạy thực hành

 
 

KS. Trần Quốc Thái

Dạy thực hành

 
 

CN. Ca Phú Phát

Dạy thực hành

 
 

CN. Đặng Duy Hải

Dạy thực hành

 
 

CN. Đoàn Hữu Thịnh

Dạy thực hành

 
 

CN. Nguyễn Hoàng Duy

Dạy thực hành

 
 

CN. Nguyễn Thị Thúy Vy

Dạy thực hành

 
 

CN. Nguyễn Thủy Kim Tuyền

Dạy thực hành

 
 

CN. Nguyễn Vĩnh Đạt

Dạy thực hành

 
 

CN. Phạm Châu Trúc Phương

Dạy thực hành

 
 

CN. Trần Lê Anh Huy

Dạy thực hành

 
 

CN. Trần Như Kim Chi

Dạy thực hành

 
 

CN. Trần Quang Nguyện

Dạy thực hành

 
 

CN. Võ Thị Thanh Phụng

Dạy thực hành