Nhảy đến nội dung
x

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

STT Họ Tên Học vị Chức vụ/Cơ quan
1 Trương Đình Tú Tiến sĩ Trưởng bộ môn
2 Trần Trung Tín Thạc sĩ - NCS Giảng viên
3 Bùi Quy Anh Tiến sĩ Giảng viên
4 Dzoãn Xuân Thanh Thạc sĩ Giảng viên

Giới thiệu

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu trực thuộc khoa Công nghệ thông tin, được thành lập với chức năng và nhiệm vụ:

  • Đào tạo giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và tư duy nhạy bén để có thể nắm bắt được các công nghệ mạng thế hệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
  • Trang bị cho sinh viên kiến thức vững chắc về mạng truyền thông và các công nghệ nền tảng của nó. Cụ thể, theo chuyên ngành này, sinh viên sẽ được lĩnh hội kiến thức về các lĩnh vực như kiến trúc mạng, cấu hình mạng, thiết kế mạng, quản trị mạng, an ninh mạng, các hệ thống chuyển mạch, các mạng di động và các hệ thống truyền thông đa phương tiện.
  • Song song với nhiệm vụ đào tạo, bộ môn cố gắng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa hoc, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên sâu trong lĩnh vực Mạng máy tính, các hệ thống truyền thông dữ liệu, truyền thông đa phương tiện và phát triển các dịch vụ truyền thông trên mạng Internet, mạng truyền thông di động, an ninh thông tin và mạng.