Nhảy đến nội dung
x

Cơ hội việc làm

Hiện nay, nhu cầu chuyên viên tin học và phát triển phần mềm là rất lớn đối với các công ty, doanh nghiệp, các cơ quan và tổ chức nói chung. Trước xu hướng đó, Khoa CNTT đã chủ động triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các công ty lớn như IBM, LogiGear, FSOFT nhằm hỗ trợ sinh viên về chuyên môn cũng như khả năng thực hành tốt. Bên cạnh đó, Khoa CNTT cũng tạo điều kiện cho sinh viên đến các công ty phần mềm như TMA, Global CyberSoft, Harvey Nash, và nhiều công ty phần mềm khác, để thực tập và học tập thực tế. Vì sinh viên Khoa CNTT được nắm vững lý thuyết và được trang bị kỹ năng nghề nghiệp thực tế nên sau khi ra trường có thể làm việc đúng chuyên môn trong các môi trường nhiều cạnh tranh và áp lực cao.

Hoàn thành chương trình học, sinh viên Khoa CNTT có thể thực hiện tốt các công việc đòi hỏi kỹ năng và kiến thức của một kỹ sư phần mềm, kỹ sư công nghệ thông tin hoặc kỹ sư hệ thống mạng máy tính; có thể khai thác máy tính ở tầm chuyên gia vào giải quyết các vấn đề thuộc hầu hết các lãnh vực trong đời sống xã hội, như tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, giao thông, giao vận, chính phủ điện tử, giáo dục trực tuyến và nhiều lĩnh vực khác; có cơ hội học lên bậc học cao hơn tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp phát triển phần mềm, các công ty có sử dụng hệ thống thông tin, phát triển các phần mềm ứng dụng, tham gia giảng dạy tại các trường đại học có đào tạo công nghệ thông tin hoặc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực khoa học máy tính.