Nhảy đến nội dung
x

Bộ môn Mạng máy tính

STT Họ Tên Học vị Chức vụ/Cơ quan
1 Trương Đình Tú Tiến sĩ Phó trưởng Khoa, Trưởng bộ môn
2 Trần Trung Tín Thạc sĩ - NCS Giảng viên
3 Bùi Quy Anh Tiến sĩ Giảng viên
4 Lê Viết Thanh Thạc sĩ Giảng viên
5 Phù Trần Tín Tiến sĩ Giảng viên
6 Trần Thanh Nam Tiến sĩ Giảng viên
7 Hồ Văn Thái Thạc sĩ Giảng viên
8 Tống Thanh Văn Thạc sĩ Giảng viên

Giới thiệu

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu trực thuộc khoa Công nghệ thông tin, được thành lập với chức năng và nhiệm vụ:

  • Đào tạo giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và tư duy nhạy bén để có thể nắm bắt được các công nghệ mạng thế hệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
  • Trang bị cho sinh viên kiến thức vững chắc về mạng truyền thông và các công nghệ nền tảng của nó. Cụ thể, theo chuyên ngành này, sinh viên sẽ được lĩnh hội kiến thức về các lĩnh vực như kiến trúc mạng, cấu hình mạng, thiết kế mạng, quản trị mạng, an ninh mạng, các hệ thống chuyển mạch, các mạng di động và các hệ thống truyền thông đa phương tiện.
  • Song song với nhiệm vụ đào tạo, bộ môn cố gắng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa hoc, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên sâu trong lĩnh vực Mạng máy tính, các hệ thống truyền thông dữ liệu, truyền thông đa phương tiện và phát triển các dịch vụ truyền thông trên mạng Internet, mạng truyền thông di động, an ninh thông tin và mạng. 
  • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu là ngành học ứng dụng kiến thức về các nguyên lý kết nối máy tính thành mạng; điện toán đám mây, cách thiết kế và xây dựng hệ thống mạng từ nội bộ đến mạng diện rộng có kết nối toàn cầu; nguyên tắc trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các thành phần trên mạng; phát triển ứng dụng mạng, phần mềm trên thiết bị di động; … nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ mạng cho các ngành khác vận hành và phát triển.

  • Cử nhân Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thể tự tin ứng tuyển vào các vị trí như: chuyên viên quản trị mạng máy tính và hệ thống, chuyên viên tư vấn hệ thống mạng, lập trình viên tại các công ty phần mềm, chuyên viên thiết kế mạng chuyên nghiệp, chuyên viên phát triển ứng dụng trên di động và mạng không dây, chuyên viên xây dựng và phát triển các ứng dụng truyền thông, … hoặc có thể tiếp tục nghiên cứu và học lên cao học.