Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh đại học chính qui

TUYỂN SINH 2018

Ngành đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển
1 7480101 Khoa học máy tính A00, A01, C01
2 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, C01
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01

Tổ hợp môn xét điểm

STT Mã tổ hợp Các môn của tổ hợp
1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí

THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

""""