Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Cao học 4+1 - Ngành Khoa học máy tính

Mục đích: Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên TDTU học nâng cao chuyên môn, đạt trình độ thạc sĩ trong thời gian 01 năm ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Giới thiệu về ngành: Chương trình đào tạo bổi dưỡng các môn sau đại học - Khoa học máy tính là chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng được nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn cao của các nền kinh tế năng động và phát triển không ngừng, nhất là các nền kinh tế tri thức, khi mà khoa học máy tính đã trở thành công cụ không thể thiếu cho hầu hết tất cả các ngành nghề trong đời sống kinh tế xã hội.

  • Chương trình đào tạo được thiết kế bảo đảm kiến thức lý thuyết nền tảng và năng lực ứng dụng các kiến thức đã học vào các vấn đề thực tiễn cho sinh viên viên. Học viên có khả năng phát triển các ứng dụng giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực sản xuất kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội và y sinh học. 
  • Lực lượng giảng viên tham gia giảng dạy là những giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Khoa học máy tính, phần lớn tốt nghiệp các đại học nổi tiếng ở nước  ngoài.  Cùng  với  tính  hiện đại theo  chuẩn  Mỹ,  cụ thể là chương trình ngành Khoa học máy tính của Đại học Stanford, chương trình luôn được cập nhật liên tục đáp ứng đúng với nhu cầu thực tế tại Việt Nam.
  • Chương trình đào tạo 4+1 ngành Khoa học máy tính của Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ mang đến cơ hội tiếp cận các kiến thức hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới; đồng thời sinh viên cũng được giảng dạy theo một mô típ mới, tạo nguồn cảm ứng mới và cách tiếp cận mới cho sinh viên tham gia chương trình đào tạo. 

Đối tượng:

  • Sinh viên TDTU học bồi dưỡng 02 học phần chung (không có điều kiện ràng buộc về kết quả học tập): Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học
  • Sinh viên TDTU tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ (chuyên ngành đúng/phù hợp) được phép học bồi dưỡng tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành sau đại học.

Quyền lợi:

  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học (SV loại Giỏi giảm 50% học phí; loại Khá giảm 30%; còn lại 25%),
  • Được xét tuyển vào chương trình cao học trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp đại học,
  • Rút ngắn thời gian học cao học còn 01 năm: 01 học kỳ các học phần chuyên ngành và 01 học kỳ thực hiện Luận văn thạc sĩ.

 

#

Giai đoạn

Nội dung công việc

Người thực hiện

Biểu mẫu liên quan

1

Sinh viên TDTU

1.  Theo dõi thông tin và nộp đơn xin đăng ký học chương trình bồi dưỡng sau đại học (CT 4+1):
+ Sinh viên theo dõi thông tin về việc mở các học phần trong chương trình 4+1 trên website của phòng Sau đại học (P.SĐH) và khoa chuyên môn;
+ Hoàn thành và nộp đơn xin đăng ký học bồi dưỡng sau đại học có xác nhận của Khoa chuyên môn về tại P.SĐH

Sinh viên, P.SĐH, Khoa chuyên môn

Đơn xin đăng ký học chương trình bồi dưỡng sau đại học

2. Xem thời khóa biểu và đóng học phí:
+ Sinh viên theo dõi thời khóa biểu chính thức trên website của P.SĐH;

+ Sinh viên thực hiện đóng học phí theo thông báo của P.Tài chính; (thông báo qua email sinh viên),
+ Sinh viên làm Đơn xin hủy môn học gửi P.ĐH để hủy môn học tương đương.

Sinh viên, P.SĐH, Phòng Tài chính, P.ĐH

Biên lai đóng học phí

3. Tổ chức giảng dạy và học theo thời khóa biểu của P.SĐH đã công bố

Khoa chuyên môn, sinh viên

Hướng dẫn xem thời khóa biểu, xem lịch thi và điểm cho sinh viên theo học bồi dưỡng sau đại học

4. Nộp đơn xin công nhận môn học bậc đại học (nếu có):

Sinh viên hoàn thành và nộp đơn xin công nhận môn học đại học đối với những học phần có xét miễn tương đương theo quy định nhà trường.

Sinh viên, P.SĐH, Phòng Đại học

Đơn xin công nhận môn học đại học

2

Sau khi tốt nghiệp đại học

5. Thực hiện đăng ký dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng:

+ Chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự tuyển trực truyến;
+ Thực hiện đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh sau đại học của ĐH Tôn Đức Thắng (trên website của P.SĐH mục tuyển sinh);
+ Nộp 01 bộ hồ sơ giấy đăng ký dự tuyển sau khi đăng ký trực tuyến thành công tại P.SĐH;
+ Nộp lệ phí dự tuyển tại phòng Tài chính.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp, P.SĐH, Phòng Tài chính

+ Hồ sơ để đăng ký dự tuyển trực tuyến:
  - 01 file ảnh chân dung (3 x 4);
  - 01 file scan văn bằng tốt nghiệp đại học (lưu dạng pdf);
  - 01 file scan bảng điểm tốt nghiệp đại học (lưu dạng pdf);
  - 01 file scan chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đủ điều kiện xét miễn ngoại ngữ còn thời hạn (nếu có);
  - Thông tin cá nhân về CMND
+ 01 bộ hồ sơ giấy cơ bản cần chuẩn bị bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (in từ trang đăng ký dự tuyển);
- 02 lý lịch khoa học (biểu mẫu trên website của P.SĐH);
- 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học (bảng photo không cần công chứng);
- 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học (bảng photo không cần công chứng);
- 01 bản photo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đủ điều kiện xét miễn ngoại ngữ còn thời hạn (nếu có);
- 01 phiếu khám sức khỏe (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên ảnh);
- 02 ảnh 3 x 4.
Xem chi tiết hồ sơ đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ trên website của P.SĐH.

6. Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học:

+ Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học theo thông báo của P.SĐH;
+ Hoàn thành và nộp đơn công nhận học phần tại P.SĐH (để được công nhận những học phần đã theo học trong chương trình bồi dưỡng sau đại học qua chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ).

P.SĐH, Phòng Tài chính, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, thí sinh trúng tuyển

Đơn đề nghị công nhận học phần

Danh mục các học phần tương đương: 

Sinh viên đăng kí học các học phần tại chương trình 4+1 được được công nhận điểm ở cả 02 chương trình Đại học và Thạc sĩ.

STT Tên môn học đại học Mã MH Số TC Tên học phần tương cao học đương/thay thế Mã học phần tương đương/ thay thế Số TC Khoa
1 Nhập môn Học máy 503044 3 Học máy IT701010 3 CNTT
2 Nhập môn Xử lý ảnh số 505060 3 Xử lý ảnh số nâng cao IT701020 3 CNTT
3 Nhập môn Các hệ thống phân tán 505051 3 Các hệ thống phân tán IT701040 3 CNTT
4 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 504045 3 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên IT701200 3 CNTT
5 Nhập môn xử lý tiếng nói 505041 3 Xử lý tiếng nói IT701210 3 CNTT
6 Truy hồi thông tin 503045 3 Truy hồi thông tin và tìm kiếm trên web IT701130 3 CNTT
7 Xử lý dữ liệu lớn 504048 3 Khai thác các tập dữ liệu lớn IT701150 3 CNTT
8 Nhập môn tính toán đa phương tiện 502048 3 Tính toán đa phương tiện và ứng dụng IT701190 3 CNTT
9 Khai thác dữ liệu và khai phá tri thức 505043 3 Khai phá dữ liệu IT701220 3 CNTT

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng C004, Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37755046 

 

Attachment