Nhảy đến nội dung
x

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm là ngành ứng dụng kiến thức về lập trình, thiết kế phần mềm, quy trình vận hành và phát triển phần mềm, phân tích yêu cầu hệ thống, trí tuệ nhân tạo … để tạo ra sản phẩm phần mềm đạt chất lượng cao, đáp ứng xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ và nhu cầu nghiệp vụ cụ thể trong nền sản xuất của xã hội.

Cử nhân Kỹ thuật phần mềm có thể tự tin khởi nghiệp hoặc ứng tuyển vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan, ban ngành ở những vị trí: Chuyên viên phân tích yêu cầu (BA), Kiến trúc sư phần mềm (SA), Lập trình viên (Developer), Chuyên viên thử nghiệm phần mềm (Tester), chuyên viên cầu nối (BrSE), chuyên viên nghiên cứu và phát triển ứng dụng (R&D), giảng viên giảng dạy các môn học về ngành kỹ thuật phần mềm hoặc có thể tiếp tục nghiên cứu và học lên cao học. 

Các chương trình của ngành Kỹ thuật phần mềm