Nhảy đến nội dung
x
Mạng Máy Tính Và Truyền Thông Dữ Liệu

Mạng Máy Tính Và Truyền Thông Dữ Liệu

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu là ngành học ứng dụng kiến thức về các nguyên lý kết nối máy tính thành mạng; điện toán đám mây, cách thiết kế và xây dựng hệ thống mạng từ nội bộ đến mạng diện rộng có kết nối toàn cầu; nguyên tắc trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các thành phần trên mạng; phát triển ứng dụng mạng, phần mềm trên thiết bị di động; … nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ mạng cho các ngành khác vận hành và phát triển.

Cử nhân Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thể tự tin ứng tuyển vào các vị trí như: chuyên viên quản trị mạng máy tính và hệ thống, chuyên viên tư vấn hệ thống mạng, lập trình viên tại các công ty phần mềm, chuyên viên thiết kế mạng chuyên nghiệp, chuyên viên phát triển ứng dụng trên di động và mạng không dây, chuyên viên xây dựng và phát triển các ứng dụng truyền thông, … hoặc có thể tiếp tục nghiên cứu và học lên cao học. 

Các chương trình của ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu