Nhảy đến nội dung
x

Tuyển Sinh Thạc Sĩ (Mã CN: 8480101)

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính là chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng được nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn cao của các nền kinh tế năng động và phát triển không ngừng, nhất là các nền kinh tế tri thức, khi mà khoa học máy tính đã trở thành công cụ không thể thiếu cho hầu hết tất cả các ngành nghề trong đời sống kinh tế xã hội. 

1. Thông tin chung

 • Chương trình đào tạo được thiết kế bảo đảm kiến thức lý thuyết nền tảng và năng lực ứng dụng các kiến thức đã học vào các vấn đề thực tiễn cho học viên. Học viên có khả năng phát triển các ứng dụng giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực sản xuất kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội và y sinh học. 
 • Lực lượng giảng viên tham gia giảng dạy là những giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Khoa học máy tính, phần lớn tốt nghiệp các đại học nổi tiếng ở nước  ngoài.  Cùng  với  tính  hiện đại theo  chuẩn  Mỹ,  cụ thể là chương trình ngành Khoa học máy tính của Đại học Stanford, chương trình luôn được cập nhật liên tục đáp ứng đúng với nhu cầu thực tế tại Việt Nam.
 • Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Khoa học máy tính của Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ mang đến cơ hội tiếp cận các kiến thức hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới; đồng thời học viên cũng được giảng dạy theo một mô típ mới, tạo nguồn cảm ứng mới và cách tiếp cận mới cho học viên tham gia chương trình đào tạo. 
 • Thông tin đặc biệt: Học viên tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học máy tính của Trường đại học Tôn Đức Thắng, được ưu tiên xem xét hồ sơ chuyển tiếp đào tạo trình độ tiến sĩ ở một số nước Châu Âu. 

 

2. Thông tin tuyển sinh

 

3. Hình thức tuyển sinh:

 • Xét tuyển:
  • Yêu cầu về bằng cấp:

   • Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;

   • Thí sinh là người Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;

   • Thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập khác cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;

   • Thí sinh là người Việt Nam đăng ký dự tuyển vào những ngành học mà Hiệu trưởng quyết định thí điểm tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

  • Yêu cầu về tiếng Anh:

   • Các thí sinh thuộc các diện trên phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 500 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương) trở lên, còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

 • Điều kiện dự tuyển:
  • Về văn bằng:
   • Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);
   • Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức (theo danh mục đính kèm);
   • Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc gần ngành vẫn được dự tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.

4. Kế hoạch đào tạo

 • Thời gian đào tạo: 12 - 18 tháng
 • Khối lượng đào tạo: 60 tín chỉ
 • Chương trình đào tạo

Mã số   học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

Phần kiến thức chung

15

 FL700000

Tiếng Anh

English

10

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

 IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

9

IT701010

Học máy

Machine Learning

3

IT701020

Xử lý ảnh số

Digital Image Processing

3

IT701030

Phân tích xác suất và Giải thuật ngẫu nhiên

Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis

3

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 21 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

21

IT701040

Các hệ thống phân tán

Distributed Systems

3

IT701050

Bảo mật thông tin

Information Security

3

IT701060

Mô hình không chắc chắn trong Trí tuệ nhân tạo

Uncertainty models in AI

3

IT701070

Giải thuật đồ thị nâng cao

Advanced Graph algorithms

3

IT701080

Các hệ thống dựa trên tri thức

Knowledge - based Systems

3

IT701090

Mật mã hoá

Introduction to Cryptography

3

IT701100

Mô hình đồ thị có xác suất

Probabilistic Graphical Models

3

IT701110

Hệ thống đa tác tử

Multi Agent Systems

3

IT701120

Thị giác máy tính

Computer Vision

3

IT701130

Truy hồi thông tin và tìm kiếm trên web

Information Retrieval and Web Search

3

IT701140

Ra quyết định dưới điều kiện không chắc chắn

Decision Making under Uncertainty

3

IT701150

Khai thác các tập dữ liệu lớn

Mining Massive Data Sets

3

IT701160

Hệ gen tính toán

Computational Genomics

3

IT701170

Giải thuật và biểu diễn trong sinh học phân tử tính toán

Representations and Algorithms for Computational Molecular Biology

3

IT701180

Phân tích Mạng thông tin và Mạng xã hội

Social and Information Network Analysis

3

IT701190

Tính toán đa phương tiện và ứng dụng

Multimedia Computing and Applications

3

IT701200

Chuyên đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Topics in Natural Language Processing

3

IT701210

Chuyên đề xử lý tiếng nói

Topics in Spoken Language Processing

3

IT701220

Chuyên đề khai phá dữ liệu

Topics in Data Mining

3

IT701230

Chuyên đề Công nghệ IoT

Topics in Internet of Things

3

IT701240

Chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu

Topics in Advanced Research

3

Luận văn thạc sĩ

 

15

 IT701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

Tổng cộng

 

60

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin tuyển sinh Sau Đại học - http://grad.tdtu.edu.vn/