Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2020

           
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
ĐỢT THÁNG 4  NĂM 2020
Trích kế hoạch số: 3364/KH-TĐT, ngày 29/11/2019
 
STT THỜI GIAN CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP GHI CHÚ
1 03/12-09/12/2019 Sinh viên (SV) khóa tuyển sinh 2014 Đăng ký dự thi tốt nghiệp Đợt tháng 2/2020 trên trang hệ thống thông tin sinh viên (https://stdportal.tdtu.edu.vn-> Nộp đơn trực tuyến)
Lưu ý:
- Phòng Đại học (P.ĐH) chỉ xét và công bố Danh sách SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với SV đã Đăng ký dự thi tốt nghiệp Đợt tháng 02/2020
- SV đã đăng ký dự thi tốt nghiệp, nếu đủ điều kiện dự thi có trách nhiệm đóng tiền theo quy định. Nếu SV không hoàn thành học phí sẽ không đủ điều kiện dự thi và tiền học phí sẽ bị ghi nợ.
Thời gian đóng tiền thi tốt nghiệp: 04/02 -05/02/2020.
Các Khoa P.ĐH  
2 02/01-05/01/2020 SV nộp đơn đăng ký thi tốt nghiệp Đợt tháng 2/2020 trễ hạn trên trang hệ thống thông tin sinh viên (https://stdportal.tdtu.edu.vn -> Nộp đơn trực tuyến)  P.ĐH    
3 13/01-14/01/2020 Dựa vào danh sách SV đăng ký dự thi tốt nghiệp. P.ĐH công bố danh sách SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành P.ĐH Các Khoa  
4 13/01-27/03/2020 Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp/Đồ án tổng hợp/… Các Khoa  P.ĐH  
5 04/02-05/02/2020 SV đóng tiền thi tốt nghiệp tại phòng Tài chính (P.TC) P.TC Các Khoa  
6 Dự kiến 12/02/2020 Thông báo lịch thi tốt nghiệp môn cơ sở, chuyên ngành. P.ĐH Các Khoa  
7 17/2-23/2/2020 - SV đăng ký dự xét tốt nghiệp Đợt tháng 4/2020 trên trang (https://stdportal.tdtu.edu.vn -> Nộp đơn trực tuyến -> Đăng ký xét tốt nghiệp).
-
Lưu ý: P.ĐH chỉ xét và công bố Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp đối với SV có đăng ký dự xét tốt nghiệp.
P.ĐH    
8 24/2-29/2/2020 Thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành.
(Đối với SV khóa tuyển sinh 2014 đã hoàn thành chi phí dự thi tốt nghiệp)
P.KT&KĐCL    
9 29/02/2020  - Hạn cuối SV nộp bảng điểm Tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp Đợt 1.
 - SV ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Trung Quốc chuyên ngành Trung - Anh nộp bảng điểm tiếng Anh quốc tế để xét Đợt 1 Cử nhân ưu tú hoặc xét khen thưởng SV đạt điểm tiếng Anh cao.
PĐH    
10 13/3/2020 Công bố điểm thi tốt nghiệp các môn cơ sở, môn chuyên ngành P.KT&KĐCL P.ĐT-MT;
PKT&KĐCL.
 
11 16/3-17/3/2020 SV nộp đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp  (SV nộp đơn  trực tuyến trên trang web  https://stdportal.tdtu.edu.vn/, phân hệ Nộp đơn trực tuyến) P.TT-PC&AN    
12 18/3/2020 Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp Đợt 1 (Dựa vào danh sách SV đăng ký dự xét tốt nghiệp) trên trang web  https://stdportal.tdtu.edu.vn/ mục thông báo và gửi về các Khoa.  P.ĐH Các Khoa  
13 19/3 - 22/3/2020 - SV nộp đơn Xem xét kết quả xét tốt nghiệp Đợt 1 trên trang https://stdportal.tdtu.edu.vn/, phân hệ Nộp đơn trực tuyến, xem xét kết quả xét tốt nghiệp.
- SV đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Đợt 1 trên trang https://stdportal.tdtu.edu.vn/ -> Nộp đơn trực tuyến, đăng ký xét tốt nghiệp. 
P.ĐH    
14 20/3/2020 - Hạn cuối SV nộp bảng điểm Tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp Đợt 2;
- SV ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Trung Quốc chuyên ngành Trung - Anh nộp bảng điểm tiếng Anh quốc tế để xét
Đợt 2 Cử nhân ưu tú hoặc xét khen thưởng SV đạt điểm tiếng Anh cao.
P.ĐH Các khoa  
15 03/4/2020 Công bố kết quả chấm phúc khảo môn cơ sở và chuyên ngành. P.KT&KĐCL P.ĐT-MT  
16 08/4/2020 Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp Đợt 2 (theo danh sách SV đăng ký dự xét tốt nghiệp) trên trang web  https://stdportal.tdtu.edu.vn/ mục thông báo và gửi về các Khoa.  P.ĐH Các Khoa  
17 08/4 - 10/4/2020 SV nộp đơn Xem xét kết quả xét tốt nghiệp Đợt 2 trên trang https://stdportal.tdtu.edu.vn/, phân hệ Nộp đơn trực tuyến, xem xét kết quả xét tốt nghiệp. P.ĐH    
18 14/4-17/4/2020 SV đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Đợt 2 trên trang https://stdportal.tdtu.edu.vn/ -> Nộp đơn trực tuyến, đăng ký xét tốt nghiệp.  P.ĐH    
19 Dự kiến
29/4/2020
Lễ tốt nghiệp Ban tổ chức sự kiện Các Khoa;
P.ĐH, P.QTTB;
P.CTHSSV.
 

SV lưu ý thực hiện theo kế hoạch

Trân trọng./.

Khoa CNTT