Skip to main content
x

Thứ Năm, 29/10/2020 vào lúc 1:30 PM, Khoa CNTT phối hợp với Sở KH&CN Tp.HCM và Hội Tin Học Tp

Công ty TMA Solutions tuyển dụng Fresher chuyên ngành CNTT, Điện Tử Viễn Thông.

Khoa CNTT thông báo danh sách đề tài Đồ án 1,2 - HK1/2020-2021 và mẫu phiếu đăng kí

Khoa CNTT thông báo Kế hoạch cảnh báo, xử lý học vụ HK2/2019-2020